Mezzo blij met aandacht voor mantelzorg in plan verpleeghuiszorg

  • Gepubliceerd: 13 februari 2015

Wat willen bewoners van verpleeghuizen en hun naasten? Deze vraag moet leidend zijn voor de zorg die ze krijgen. Dit staat in het nieuwe plan voor verpleeghuiszorg dat Staatssecretaris van Rijn (VWS) deze week presenteerde. Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo, onderschrijft dit uitgangspunt, maar plaatst ook een aantal kritische kanttekeningen.

Waarde van de rol van mantelzorger

Uit het rapport spreekt aandacht voor mantelzorgers, maar de rol van mantelzorgers en de toegevoegde waarde van hun rol blijft onderbelicht. Terwijl deze juist essentieel is voor het 'thuisgevoel' en het 'gewone leven' dat voortgezet moet worden, ook na opname.

Relatie professional, cliënt èn mantelzorger moet centraal staan

In het plan van Van Rijn wordt gesteld dat de relatie tussen professional en cliënt versterkt moet worden en dat alle andere partijen hier 'dienend' aan zijn. Maar de cliënt en zijn naasten vormen één systeem. Daarom moet juist ingezet worden op de versterking van de relatie tussen professional, cliënt èn zijn mantelzorgers.

Rust, aandacht en tijd

Het gesprek tussen professional en cliënt wordt door Van Rijn benoemd. De mantelzorger moet altijd bij dit gesprek worden betrokken. Ook als er sprake is van tegengestelde belangen tussen de mantelzorger en de zorgvrager. Deze kunnen dan juist bespreekbaar gemaakt worden. Rust, aandacht en tijd voor dit gesprek en een andere manier van werken zijn belangrijke randvoorwaarden voor de gewenste veranderingen. Als de cliënt en zijn naaste het vertrekpunt zijn, ontstaat er meer ruimte voor een echt gesprek over welke zorg en ondersteuning belangrijk zijn, wat naasten kunnen en willen doen en waar grenzen zijn.