Mezzo en WeHelpen werken samen

  • Gepubliceerd: 2 juli 2015

Wederkerigheid: dat hebben Mezzo en WeHelpen met elkaar gemeen. Elkaar helpen waar je kunt. Daarom zijn Mezzo en WeHelpen een samenwerking aangegaan. Mezzo heeft een grote achterban die zowel goed kan helpen, als mantelzorgers en zorgvrijwilligers die ook wel eens een handje geholpen kunnen en willen worden; WeHelpen biedt het platform waarop dit samenkomt.

Wat doet WeHelpen?

WeHelpen.nl is een website waarop mensen hulp kunnen aanbieden en vragen. Of hulp rondom iemand kunnen organiseren. Dit varieert van de hond uitlaten tot boodschappen doen. En van de heg snoeien tot schilderles tijdens een kopje koffie. Het is een succes! Bijna 22.000 mensen hebben zich al aangesloten. Want iemand helpen die je nodig heeft, dat doe je graag.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u, of iemand die u kent hulp nodig? Er is er vast iemand in de buurt die wil helpen. U kunt op wehelpen.nl een bericht plaatsen. In het bericht geeft u aan wat er nodig is en wanneer, zodat iemand hierop kan reageren en hulp aanbieden. Of wilt u best af en toe iemand helpen met iets wat u zelf ook leuk vindt om te doen? Reageer dan op wehelpen.nl op een geplaatste hulpvraag.

Organiseer een hulpnetwerk

Ook kunt u via een besloten hulpnetwerk hulp rondom uzelf organiseren of dit regelen voor een ander. In dit hulpnetwerk deelt u een agenda met een logboek en notitiepagina’s binnen een groep van familie, vrienden, kennissen of buren. De hulpvragen kunnen gesteld worden aan deze specifieke personen of, als een vraag niet binnen deze groep kan worden opgepakt aan alle hulpbieders van WeHelpen. Iedereen die voor het hulpnetwerk is uitgenodigd, kan op ieder moment van de dag inloggen en de informatie lezen. Gemakkelijker dan ‘het schriftje op het tafeltje in de gang’ dus.

Wat is WeHelpen

WeHelpen is een coöperatie opgericht door Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley. Zij stimuleren het bieden van hulp en het helpen van elkaar via de website www.wehelpen.nl.

  • Gemeenten, zoals Groningen, Enschede, Tilburg, Kollumerland, Best en Assen.
  • Zorgverzekeraars, zoals coöperatie VGZ en Zilveren Kruis.
    Maatschappelijke organisaties, zoals Actiz, Hulst voor Elkaar, ContourdeTwern, Humanitas en de Lumens groep.
  • Ambassadeurleden, zoals ANBO, TSN Thuiszorg en Stichting Present.
Lees meer over WeHelpen en bekijk ervaringen van anderen op www.wehelpen.nl