Mezzo reactie op voortgang Versterken, Verlichten en Verbinden

  • Gepubliceerd: 12 november 2014

Staatssecretaris Van Rijn informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van zijn activiteiten op het gebied van de informele zorg. Hij gaat onder andere in op de Toekomstagenda voor Informele Zorg. En het Nibud-rapport dat inzichtelijk maakt met welke kosten mantelzorgers te maken krijgen.

Financiële effecten

De visie van de staatssecretaris is dat de situatie van mantelzorger en zorgvrager als een geheel moet worden beschouwd, om hen echt te kunnen ondersteunen.

Desondanks zwakt de staatssecretaris de resultaten van het Nibud-onderzoek af. Door te stellen dat de berekeningen “een mix zijn van verschillende kosten die niet altijd volledig zijn toe te schrijven aan het verlenen van mantelzorg.” En dat het verzorgen van hun naaste(n) bij mantelzorg los staat van financiële motieven.

Mezzo pleit niet voor financiële compensatie van mantelzorg, maar vindt dat mensen de vrijheid moeten voelen om te kunnen blijven werken. Daar is passende zorg, beter samenspel met de formele zorg en betere ondersteuning van mantelzorgers voor nodig.

Gemeenten: vind!

Het organiseren van passende zorg, het stimuleren van goed samenspel, stevige ondersteuning van mantelzorgers én zorgvrijwilligers: de bal ligt bij de gemeenten. De eerste stap voor gemeenten is nu het bereiken van mantelzorgers.

Mezzo pleit voor een actieve opstelling van de staatssecretaris, in het aanspreken van gemeenten hierop. Mezzo zelf maakte hier het Mezzo Model voor informele zorg voor beschikbaar. Het biedt de ingrediënten voor lokale ondersteuning van de informele zorg, voor de benodigde samenwerking en het vinden van mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

Aansluiten op informele zorg

Mezzo vindt het verder goed om te lezen dat de staatssecretaris het standpunt van Mezzo over passende zorg omarmt.

In zijn brief zegt hij: "De formele zorg en ondersteuning vanuit de overheid kan alleen passend zijn indien deze aansluit op de thuissituatie van de cliënt." Mezzo heeft voor deze opvatting altijd een lans gebroken.

De werkwijze van en het aanbod aan formele zorg moet aansluiten aan op de thuissituatie, waar mantelzorg onderdeel van is. Dat betekent ook kiezen voor een ‘vroegtijdige mix’ van zorg door zorgaanbieders en zorg door familie, vrienden, kennissen of vrijwilligers. En niet pas het inzetten van formele zorg, wanneer de mantelzorger het water aan de lippen staat.

Mezzo blijft vanuit deze visie bijdragen aan de verschillende programma die door de staatssecretaris worden genoemd, zoals In voor Mantelzorg en de Toekomstagenda voor Informele zorg en ondersteuning.

Meer informatie