Mezzo tekent steunbrief behoud landelijke steunfuncties Mentorschap

  • Gepubliceerd: 27 maart 2015

Net zoals vele andere partijen heeft Mezzo een steunbrief aan de bewindslieden van VWS en Veiligheid en Justitie ondertekend.

De voorzitters van de 12 regionale stichtingen mentorschap hebben en dringende oproep gedaan aan de bewindslieden van VWS en Veiligheid en Justitie, om structureel €180.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de landelijke steunfuncties van Mentorschap Nederland.

Het gaat om kennis- en kwaliteitsontwikkeling en borging, voorlichting en bieden van een landelijk aanspreekpunt voor ketenpartners en organisaties in zorg en welzijn. De bewindslieden hebben nog niet gereageerd. De oproep werd gedaan naar aanleiding van het feit dat Veiligheid en Justitie, na overleg met VWS, een verzoek om een bijdrage voor 2015 en 2016 afwees. Er was wel op een bijdrage gerekend. De formatie van het landelijke bureau is nu vanaf 1 januari 2015 ingeperkt en verdere afbouw van het bureau dreigt.

Steun voor de oproep
Een groot aantal landelijke koepelorganisaties heeft in een gezamenlijk ondertekende brief uitgesproken dat ze het werk van Mentorschap Nederland waarderen en de oproep tot behoud van de nodige landelijke steunfuncties steunen.
> Lees hier de brief van de 12 regiobesturen
> Lees hier de steunbrief van de landelijke koepelorganisaties.

Meer weten?
Mentorschap Nederland maakt mentorschap mogelijk voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen. Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt hierbij de wensen en behoeften, normen en waarden van de cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij de cliënt de regie over zijn leven te houden.

Voor meer informatie over mentoren kijkt u op de website van Mentorschap Nederland.