Model bezwaarschrift wijzigen of beëindigen van huishoudelijke hulp

  • Gepubliceerd: 2 december 2014

Heeft u van uw gemeente al een besluit ontvangen over de wijziging of beëindiging van de huishoudelijke hulp? En bent u het er niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken met het model bezwaarschrift van Mezzo.

Of het om een besluit gaat kunt u zien aan het eind van de brief. Daar staat nl. dat indien u het niet eens bent met deze beslissing u binnen een bepaalt aantal weken bezwaar kunt aantekenen.

Indien deze alinea niet in uw brief staat kunt u hiertegen dus geen bezwaar maken.

Het kan zijn dat u een algemene brief van de gemeente heeft gekregen waarin zij haar plannen met de huishoudelijke hulp aan u bekend maakt. Twijfelt u over wat voor soort brief u gekregen heeft, neemt u dan contact op met de mantelzorglijn, 0900 – 2020496 of met de Sociaal Juridische Dienst van Mezzo.

Download het modelbezwaarschrift:

Model bezwaarschrift huishoudelijke hulp.docx