Natuurlijk, een netwerkcoach! Aan de slag met de methode

 • Training
 • Gepubliceerd: 8 oktober 2014
Datum: 21-04-15 09:30 tot 21-04-15 17:00

De succesvolle methodiek 'Natuurlijk, een Netwerkcoach!' van Mezzo vergroot het sociale netwerk van kwetsbare burgers. Via deze methode coacht een (vrijwillige) netwerkcoach stapsgewijs een burger, zorgvrager of mantelzorger bij het versterken van het sociale netwerk.

Tijdens deze training leert u hoe u concreet een plan van aanpak maakt voor uw organisatie om te gaan werken met de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!

Na afloop van de training:

 • Kent u op hoofdlijnen de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!
 • Kunt u sociale netwerkvorming plaatsen binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te weten de Kanteling en de decentralisatie van AWBZ zorg naar de Wmo.
 • Heeft u in kaart gebracht wat u nodig heeft om het plan van aanpak te realiseren en u heeft zicht op de mogelijke knelpunten.
 • Heeft u een plan van aanpak voor uw eigen organisatie in hoofdlijnen opgesteld.

Voor wie is de training?

Managers en/of coördinatoren van (informele) zorg- en welzijns- organisaties die met de methode 'Natuurlijk, een netwerkcoach!' aan de slag willen.

Wat gaan we doen tijdens de training:

 • Kennismaken met de uitgangspunten en methode van Natuurlijk, een netwerkcoach!
 • Vertalen van sociale netwerkversterking naar uw organisatie.
 • Positioneren van uw aanbod in de regio.
 • Samenwerkingspartners herkennen.
 • Een aanzet voor een projectplan maken, om in uw organisatie met 'Natuurlijk, een netwerkcoach!' aan de slag te gaan.

Wanneer en waar

De training duurt 1 dag en vindt plaats in de omgeving van Utrecht.

Deelnemers wordt aangeraden een laptop of tablet mee te nemen naar de training.

Kosten

€ 165,00 voor leden en € 245,00 voor niet-leden, exclusief BTW, inclusief lunch.

Deze training kan ook in company gegeven worden. Meer informatie over de mogelijkheden voor een in company training kunt u contact opnemen met Paco Lucassen p.lucasssen@mezzo.nl of 030-7606044.

Inschrijven

De training is vol. U kunt zich inschrijven voor de training op 29 september zie in de agenda.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze training? Neem dan contact op met de Mezzo Academie.

Lees meer informatie over de methode Natuurlijk, een netwerkcoach!

Vervolg training

Bent u na deze training enthousiast en wilt u (vrijwillige) netwerkcoaches gaan inzetten en opleiden? Dan kunt u de training Natuurlijk, een netwerkcoach! Train de trainer volgen. Lees meer over deze training.