Netwerkbijeenkomst mantelzorg Noord-Holland

  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 17 februari 2015
Datum: 14-04-15 12:30 tot 14-04-15 15:45

Vanaf januari 2015 zijn er veel wetten van kracht gegaan. Wat zijn de ervaringen in de eerste drie maanden?

Graag willen we bijpraten over de ontwikkelingen in de informele zorg. Waarbij het accent ligt op goede voorbeelden. Zoals: Wat zijn goede voorbeelden met betrekking tot waarderen van mantelzorgers? Welke gemeente heeft een goed mantelzorgbeleid? Waar worden jonge mantelzorgers bereikt en ondersteund? Hoe gaat het keukentafelgesprek? Welke zorgaanbieder heeft een goed werkend mantelzorgbeleid?

Naast uitwisseling is er ook aandacht voor Vinden, Verbinden, Verlichten en Versterken. Hoe kunnen belangenbehartigers en Wmo-raden aan de hand van deze vier V's helpen het mantelzorgbeleid en uitvoering verder vorm te geven. We gaan hiervoor in op de 'aandachtpunten mantelzorgondersteuning' van VWS en de uitwerking in Mezzo Model Informele zorg.

Praat en denk mee over in één van de twee bijeenkomsten:

Dinsdagmiddag 14 april om 12.30 uur in Haarlem (inclusief lunch)

Dinsdagmiddag 21 april om 12.30 uur in Schagen (inclusief lunch)

Na aanmelding krijgt u het uitgewerkte programma, de locatie en routebeschrijving gemaild.

Programma:

12.30 start met lunch

15.45 uur Afsluiting

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor belangenbehartigers mantelzorg, Wmo-raadsleden, leden van cliëntenraden en familieraden van zorgaanbieders. Maximaal 2 personen per organisatie

Aanmelden via link:

14 april 2015 of op 21 april 2015

Meer informatie?

Hanna Blankevoort, h.blankevoort@mezzo.nl of 06 29142567