Netwerkbijeenkomst mantelzorg oktober 2015 Noord-Holland

  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 7 juli 2015
Datum: 05-10-15 12:30 tot 05-10-15 15:45

Thema: De mantelzorger en het keukentafelgesprek (KTG)

In september zijn de gegevens beschikbaar van de inventarisatie over beleid van gemeenten over het KTG. Wij willen in deze netwerkbijeenkomst ingaan op beleid, maar vooral op de uitvoering van het KTG. Hoe wordt de mantelzorger bij het gesprek ‘betrokken’. Wat wordt er verstaan onder ‘betrokken’? Wordt de mantelzorger uitgenodigd voor een apart (van de zorgvrager) gesprek? Wordt er onafhankelijke cliënt- en mantelzorgondersteuning aangeboden?

We gaan met elkaar in gesprek en de deelnemers krijgen goede voorbeelden en handvaten om dit thema in de gemeente verder te agenderen.

Praat en denk mee over het KTG in één van de twee bijeenkomsten:

Maandagmiddag 5 oktober om 12.30 uur in Haarlem (inclusief lunch)

Dinsdagmiddag 13 oktober om 12.30 uur in Schagen (inclusief lunch)

In augustus krijgt u een uitnodiging met het uitgewerkte programma gemaild.

Programma

12.30 start met lunch

15.45 uur Afsluiting

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor belangenbehartigers mantelzorg, Wmo-raadsleden, leden van cliëntenraden en familieraden van zorgaanbieders. Maximaal 2 personen per organisatie

Aanmelden

Maandag 5 oktober via het inschrijfformulier.

Dinsdag 13 oktober via het inschrijfformulier.