Netwerkbijeenkomst voor belangenbehartigers informele zorg

  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 18 mei 2015
Datum: 09-06-15 14:00 tot 09-06-15 17:30

Platform Mantelzorg Utrecht en Mezzo nodigen u van harte uit voor een netwerkbijeenkomst. De bijeenkomst is voor lokale belangenbehartigers uit de provincie Utrecht die zich inzetten voor een sterke informele zorg.

Het nieuwe Wmo-beleid en de Wmo-verordening liggen er, de aanbestedingen zijn rond, de wijkteams zijn gestart, keukentafelgesprekken worden gevoerd. Als belangenbehartigers bent u ontzettend druk geweest met deze transities!

Is het werk nu gedaan? Nee, het lijkt wel alsof het nu echt begint! Hoe zorgen we ervoor dat de transformatie vorm (gaat) krijgen, zodat informele zorg echt de basis vormt en mantelzorgers en vrijwilligerszorg zichtbaar in positie zijn?

Platform Mantelzorg Utrecht en Mezzo willen daarover graag met u in gesprek. We wisselen vragen en signalen, tips, kansen en ideeën uit. Na deze middag heeft u concrete actiepunten om “zorgen op eigen wijze” in uw gemeente verder mogelijk te maken en de belangen van de informele zorg te behartigen in tijden van transformatie. We gebruiken daarbij onder andere het Mezzo Model voor Informele Zorg; http://www.mezzo.nl/mezzomodel/. We nodigen u van harte uit om alvast door te klikken naar de gebruiksaanwijzing voor belangenbehartigers.

We hebben het eerder in de vooraankondiging van deze bijeenkomst ook al gevraagd; U bent van harte welkom om deze uitnodiging door te sturen aan andere belangenbehartigers op het gebied van informele zorg; graag! Deze mail is gestuurd aan alle belangenbehartigers-leden van Mezzo en de (contactpersonen van) Wmo-raden in provincie Utrecht die bij Mezzo bekend zijn.

Meer informatie: Judith Taen, regioadviseur j.taen@mezzo.nl of 06 22886581.