Netwerkbijeenkomst Wie is aan zet?

  • Locatie: Archipel Gagelbosch
  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 24 februari 2015
Datum: 16-06-15 13:45 tot 16-06-15 17:00

Kon u er de vorige keer op 15 januari in Tiel niet bij zijn? Grijp dan deze herkansing aan!

In het 'landschap van zorg en welzijn' verschuiven èn vervagen grenzen tussen intra- en extramuraal. Dit heeft invloed op het samenspel tussen de informele en formele zorg. Wat merk jij als coördinator vrijwilligerswerk hiervan in je werk? En wat heb jij nodig om dit samenspel in de nieuwe context goed te laten verlopen? Hoe anticipeer jij op deze ontwikkelingen en hoe bewaak je de grenzen van het vrijwilligerswerk?

Wanneer

Mezzo en Agora (beroepsvereniging coördinatoren vrijwilligerswerk) organiseren een gezamenlijke netwerkbijeenkomst voor coördinatoren vrijwilligerswerk over dit samenspel tussen de formele en informele zorg, met als focus de vrijwilligerszorg/vrijwilligerswerk. Op dinsdagmiddag 16 juni vindt de netwerkbijeenkomst plaats in Eindhoven.

Wat gaan we doen?

Hoe verloopt bij jou het samenspel tussen de cliënt, mantelzorger, beroepskracht en vrijwilliger? Maar ook: hoe verloopt de samenwerking tussen vrijwilligerscoördinatoren intra- en extramuraal? Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de werving/matching en begeleiding van vrijwilligers nu de panelen verschuiven? Wat verloopt goed en wat ervaar jij als knelpunt? En: kloppen de termen en definities die wij hanteren nog?

Tijdens deze netwerkbijeenkomst maken we een verkenning van de stand van zaken ten aanzien van het samenspel tussen de informele en de informele zorg. Aan het einde van de bijeenkomst komen we tot een inventarisatie van kansen en knelpunten. Deze inventarisatie levert jouw als coördinator inzicht op in het samenspel 'anno nu' en biedt AGORA en Mezzo bouwstenen voor het ontwikkelen van nieuw beleid.

Programma

13:45 – 14:00 uur Inloop koffie en thee

14:00 – 16:30 uur Programma

16:30 – 17:00 uur Napraten met een hapje en drankje.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Geef je dan snel op!

Aanmelden 16 juni Eindhoven

Archipel Gagelbosch
Gagelboschplein 200
5654 KX Eindhoven

Het aantal deelnemers uit beide organisaties is namelijk gelimiteerd (15 per organisatie).