Netwerkbijeenkomst ‘Wie is aan zet?’ voor Coördinatoren Vrijwilligerswerk

  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 11 december 2014
Datum: 15-01-15 13:45 tot 15-01-15 17:00

In het ‘landschap van zorg en welzijn’ verschuiven èn vervagen grenzen tussen intra- en extramuraal. Dit heeft invloed op het samenspel tussen de informele en formele zorg. Wat merk jij als coördinator vrijwilligerswerk hiervan in je werk? En wat heb jij nodig om dit samenspel in de nieuwe context goed te laten verlopen? Hoe anticipeer jij op deze ontwikkelingen en hoe bewaak je de grenzen van het vrijwilligerswerk?

Mezzo (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) en AGORA (beroepsvereniging coördinatoren vrijwilligerswerk) organiseren op donderdagmiddag 15 januari een gezamenlijke netwerkbijeenkomst voor coördinatoren vrijwilligerswerk over het samenspel tussen de formele en informele zorg, met als focus de vrijwilligerszorg/vrijwilligerswerk.

Hoe verloopt bij jou het samenspel tussen de cliënt, mantelzorger, beroepskracht en vrijwilliger? Maar ook: hoe verloopt de samenwerking tussen vrijwilligerscoördinatoren intra- en extramuraal? Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de werving/matching en begeleiding van vrijwilligers nu de panelen verschuiven? Wat verloopt goed en wat ervaar jij als knelpunt? En: kloppen de termen en definities die wij hanteren nog?

Tijdens deze netwerkbijeenkomst maken we een verkenning van de stand van zaken ten aanzien van het samenspel tussen de informele en de informele zorg. Aan het einde van de bijeenkomst komen we tot een inventarisatie van kansen en knelpunten. Deze inventarisatie levert jouw als coördinator inzicht op in het samenspel ‘anno nu’ en biedt AGORA en Mezzo bouwstenen voor het ontwikkelen van nieuw beleid.

Programma

Tijd: 13:45 – 14:00 uur Inloop koffie en thee

14:00 – 16:30 uur Programma

16:30 – 17:00 uur Napraten met een hapje en drankje.

Inschrijven

Ben je geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Geef je dan snel op!

Het aantal deelnemers uit beide organisaties is namelijk gelimiteerd (15 per organisatie).

Datum en tijd

Donderdag15 januari 2015 13:45 tot 17:00 uur.

Adres

Zorgcentrum Lingewaarde
Gasthuisingelaan 2
4002 AG Tiel
Nederland