Nieuwjaarsdebat 'Werk en mantelzorg: de Next Step'

  • Gepubliceerd: 28 oktober 2015
Datum: 06-01-16 12:30 tot 06-01-16 16:30

Werk en mantelzorg

In Nederland combineert 1 op de 6 (17,5%) werknemers werk met mantelzorgtaken. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. De visie dat arbeid en mantelzorg onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden wordt dan ook door steeds meer partijen gedragen. Honderden bedrijven hebben het thema werk en mantelzorg een plek gegeven in hun personeelsbeleid. We hebben al mooie voorbeelden gezien waarbij mantelzorgvriendelijk beleid een win-win situatie opleverde voor werknemer en werkgever.

De Next Step

Met dit nieuwjaarsdebat willen we de Next Step zetten. Het thema werk en mantelzorg is geagendeerd en er zijn goede initiatieven genomen. Initiatiefnemers zijn pioniers, mensen met visie en vaak ook met persoonlijke betrokkenheid bij het thema. Maar we zien ook dat de verandering langzaam gaat. Er leven nog veel taboes en vooroordelen over de combinatie werk en mantelzorg. Bovendien zoeken partijen naar hun eigen verantwoordelijkheid en rolinvulling. Hoe krijgen we de kritische massa mee? Door te verleiden, afdwingen, sturen, of moet dat van onderaf?

Daarover gaan wij op 6 januari graag met u in debat!

Programma

12.30 uur Ontvangst

13.00 uur Opening door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en inleiding door Elisabeth van Oostrum, voorzitter Mezzo.

13.20 uur Beschouwing op het thema werk en mantelzorg en de betekenis van de terugtredende overheid door prof. Dr. Bas Haring, “volksfilosoof” en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

14.00 uur Dubbelinterview met werkende mantelzorger en werkgever, gevolgd door een korte pauze.

14.30 uur Debat met sleutelpersonen en de zaal onder leiding van Maarten Bouwhuis, dagvoorzitter en radiopresentator van BNR. Het thema wordt belicht vanuit verschillende perspectieven.

16.00 uur Netwerkborrel

16.30 uur Afsluiting

Informatie en aanmelden

Datum: Woensdag 6 januari 2016

Locatie: Sociaal-Economische Raad (SER), Den Haag

De toegang is gratis. Meld u snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden is verplicht en kan t/m 18 december 2015.

Update 18 december 2015: Aanmelden is niet meer mogelijk

Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de bevestiging van deelname en de routebeschrijving.

Het nieuwjaarsdebat wordt georganiseerd door Mezzo en Stichting Werk&Mantelzorg en wordt mede mogelijk gemaakt door de Ministeries van VWS en SZW.