Noodzaak voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid groeit

  • Gepubliceerd: 17 februari 2015

Het aantal werkende mantelzorgers is gestegen. 1 op de 7 werkenden zorgt nu ook voor een naaste, eerst was dat 1 op de 8 werknemers. Volgens het SCP-rapport Aanbod van Arbeid.

Het werkelijke aandeel mantelzorgers met een betaalde baan ligt waarschijnlijk hoger. Ouders die mantelzorg verlenen voor hun chronisch zieke of gehandicapte kind zijn namelijk niet meegeteld. Deze laatste groep zit verborgen in de cijfers van het aantal werkenden dat voor een kind of kinderen zorgt, gezond of ziek.

Verdient aandacht

Het SCP-rapport stipt aan dat in de nabije toekomst de steeds verder groeiende groep mantelzorgers aandacht verdient.

De combinatie werk en mantelzorg heeft invloed op het arbeidsaanbod en op het welbevinden van de mensen die naast hun betaalde baan de zorg voor naasten op zich nemen.

Goede lokale ondersteuning

Mezzo ziet voor gemeenten en werkgevers de verantwoordelijk om het combineren van arbeid en zorg mogelijk te maken. Zo is goede lokale ondersteuning van mantelzorgers belangrijk.

Mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat

In de Stichting Werk & Mantelzorg werkt Mezzo aan een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat. Samen met werkgevers, overheid, gemeenten, werknemersorganisaties en werkende mantelzorgers.

Pas als mantelzorg bespreekbaar is, verlofregelingen bekend zijn en er flexibel om kan worden gegaan met werk, is de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk. En wordt grijs verzuim teruggedrongen.

Het beleid van de overheid is er op gericht om én te werken én te zorgen. Dit maakt het invoeren van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid hoogst noodzakelijk.


Meer informatie