Praktijkdag Mantelzorg voor gemeenten: een impressie

  • Gepubliceerd: 27 maart 2015

Ruim 100 beleidsadviseurs en zorgprofessionals bogen zich donderdagmiddag 26 maart over het thema mantelzorg tijdens de Praktijkdag Mantelzorg van Expertisecentrum Mantelzorg, VNG en ministerie van VWS. Mezzo-voorzitter Elisabeth van Oostrum riep in het plenaire gedeelte op tot lokale samenwerking voor de informele zorg. In de workshops met thema's als mantelzorg binnen sociale wijkteams en het keukentafelgesprek met de mantelzorger kwam de discussie daarover los. We geven graag een korte impressie van de middag.

Kansen

De deelnemers zagen vooral kansen in het Vinden van mantelzorgers en hen betrekken bij het keukentafelgesprek. Maar hoe doe je dat, als mensen zichzelf vaak niet als mantelzorger zien? (zie ook SCP-rapport Hulp geboden) Dat kan onder andere door de juiste bejegening en door lokaal gezamenlijk te leren mantelzorg te herkennen, ook daar waar de zorgvrager geen formele zorg gebruikt.

Verder vroegen deelnemers zich af hoe je als gespreksvoerder van het keukentafelgesprek de Zelfredzaamheidsmatrix invult – met of zonder mantelzorg meegeteld? Zonder, zo was de conclusie in een van de workshops. Pas dan wordt zichtbaar welke bijdrage de mantelzorger levert. En krijgt dat ook een plek in het verslag en het ondersteuningsplan.

Begroting

Deelnemers realiseerden zich ook eens te meer, dat er voor mantelzorgondersteuning geld beschikbaar is gesteld door de Rijksoverheid. Belangrijk is dat geld voor dit doel ook te claimen binnen de begroting.

Sociale wijkteams

Tijdens de workshop 'Mantelzorg binnen sociale wijkteams' gingen de deelnemers samen op zoek naar de plek van de informele zorg in de sociale wijkteams. De een zag meer in de deskundigheidsbevordering van alle professionals over informele zorg. De ander zag het Steunpunt Mantelzorg juist als partner om te kunnen invliegen waar nodig.

Mantelzorg is hot

Rienk Janssens, afdelingshoofd VWS, begon de middag met te zeggen: "Mantelzorg is hot. Het is nu echt onderwerp van maatschappelijke discussie." Wat Mezzo betreft is het tijd om het thema ook lokaal hoog op de agenda te zetten. Immers, wie kan zorgen op eigen wijze, houdt dat prettiger en langer vol.

Advies nodig?

Het Mezzo Model Informele Zorg biedt uitkomst. Of bel de regioadviseur van Mezzo.