Prinsjesdag 2014: gemeenten aan zet voor de informele zorg

  • Gepubliceerd: 16 september 2014

Vanmiddag presenteerde het kabinet de Rijksbegroting. Daarin werd weer duidelijk: vanaf volgend jaar zijn gemeenten meer dan ooit aan zet. De onderstaande punten vallen Mezzo op na eerste lezing lezen van de begroting.

Veranderingen in de zorg

In de toelichting op de begroting en ook in de Troonrede is veel aandacht voor de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015. Veel van deze plannen zijn al vastgesteld door de Eerste en de Tweede Kamer, zoals de Wmo 2015. De ondersteuning van mantelzorgers wordt genoemd als belangrijke taak voor gemeenten, evenals de waardering.

Samenspel

In de Prinsjesdagstukken is ook aandacht voor het gelijkwaardige samenspel tussen de formele en de informele zorg. Zo wordt benoemd dat naasten betrokken moeten worden bij het opstellen van een zorgplan en dat mantelzorgers gelijkwaardige partners zijn van de professionele zorg.

Mezzo vindt dit van groot belang en vraagt hier steeds weer aandacht voor, ook bijvoorbeeld rond de behandeling van de Wet Langdurige Zorg.

Daarnaast is er in de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport extra aandacht voor:

  • kwaliteit ouderenzorg
  • eenzaamheid
  • palliatieve zorg
  • dementie

Financiƫle gevolgen

Buiten bovenstaande hoofdpunten voor de informele zorg staan in de begroting diverse maatregelen die financiƫle gevolgen kunnen hebben voor mantelzorgers.

Naast de eerder aangekondigde maatregelen, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de Wtcg en de CER, leest Mezzo in de begroting ook nieuwe maatregelen:

  • Het eigen risico stijgt naar 375 euro. Lage inkomens krijgen een hogere zorgtoeslag.
  • De zorgpremie zal met ongeveer 100 euro stijgen
  • Voor de overgang van de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van Rijk naar gemeente wordt eenmalig 40 miljoen uitgetrokken.

Vervolg

Mezzo zal de algemene beschouwingen en begrotingsbehandelingen kritisch volgen en aandacht blijven vragen voor de ondersteuning en de positie van de informele zorg.

Tegelijkertijd blijven we bij gemeenten aandacht vragen voor de ondersteuning en de waardering van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in de uitvoering van de Wmo.