Prinsjesdag 2015: extra geld naar verpleeghuizen

  • Gepubliceerd: 16 september 2015

Mezzo wil ook aandacht voor zorg en ondersteuning thuis

Het kabinet gaat 100 miljoen euro investeren in de opleiding van personeel in verpleeghuizen, en 80 miljoen voor een uur extra dagbesteding voor alle bewoners in verpleeghuizen. Dit blijkt uit de gepresenteerde Rijksbegroting 2016.

Mezzo vindt het goed dat er nadrukkelijk aandacht is voor kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Echter, zoals in de Troonrede ook benoemd werd, mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit vraagt ook aandacht voor zorg en ondersteuning thuis, zeker in een tijd waarin meer gevraagd wordt van mantelzorgers en vrijwilligers.

Opleiding

Mezzo wil dat er in de (bij-)scholing van zorgprofessionals meer aandacht komt voor de samenwerking tussen de professional en de mantelzorger. Het is belangrijk dat professionals zich bewust zijn van hoe zij kunnen samenwerken met zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers.

Extra dagbesteding

Mezzo is blij met de extra dagbesteding voor bewoners in verpleeghuizen, extra aandacht voor zorgvragers kan namelijk ook mantelzorgers ontlasten. Natuurlijk is het belangrijk dat er bij de invulling van deze dagbesteding altijd wordt uitgegaan van de eigen regie van de zorgvrager en zijn naasten.

Mezzo vraagt meer aandacht voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste die thuis woont. Voor deze groep is het extra belangrijk dat er passende voorzieningen als dagbesteding en respijtzorg beschikbaar zijn. Dagbesteding voor de zorgvrager is namelijk een middel om de mantelzorger te ontlasten.

Financiële gevolgen

In de begroting staan diverse maatregelen die financiële gevolgen kunnen hebben voor mantelzorgers. Zo stijgt de premie voor de zorgverzekering naar verwachting met ongeveer zeven euro per maand. Ook het eigen risico in de zorg gaat iets omhoog. De zorgtoeslag stijgt voor de meeste mensen met ongeveer 67 euro per jaar.

Budgethouders, zorgverleners en mantelzorgers die in moeilijkheden zijn gekomen door de problemen met de uitbetaling van pgb's kunnen compensatie krijgen. De bedragen daarvoor lopen op tot 220 euro. De regeling wordt nader uitgewerkt. Toezegging is al wel dat er een maatwerkregeling komt voor mensen met aantoonbare grote schadeposten.

Actie Mezzo

Mezzo volgt de algemene beschouwingen en begrotingsbehandelingen kritisch en blijft aandacht vragen voor de ondersteuning en de (financiële) positie van de informele zorg.