Raadpleging: Hoe verloopt het gesprek met de gemeente?

  • Gepubliceerd: 3 april 2015
Datum: 03-04-15 12:00 tot 01-06-15 12:00

Mensen kunnen sinds dit jaar voor zorg en ondersteuning, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, terecht bij hun gemeente. De gemeente moet dan in een (keukentafel)gesprek onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager. Als er een mantelzorger is, moet deze ook worden uitgenodigd voor dit gesprek. Een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Mezzo, is benieuwd naar de ervaringen van cliënten en mantelzorgers met dit gesprek. Daarom gaat er weer een digitale raadpleging van start ‘Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente’. Via internet kan iedereen meedoen en zijn ervaringen melden.

Het gesprek

De gemeente kiest wie namens de gemeente het gesprek voert, bijvoorbeeld een ambtenaar, iemand van het welzijnswerk of een medewerker van een sociaal wijkteam. Hoe en waar het gesprek wordt gevoerd kan verschillen; in sommige situaties kiest de gemeente ervoor om bij de cliënt thuis te komen, in andere gevallen wordt de cliënt uitgenodigd op een locatie van de gemeente of is het een telefonisch gesprek.

Wat willen de cliëntenorganisaties weten?

De cliëntenorganisaties willen een aantal dingen weten. Weten mensen bijvoorbeeld waar zij zich kunnen melden voor een gesprek met de gemeente? Maar ook of zij al een gesprek hebben gehad. En zo ja, op welke wijze hebben zij zich daarop voorbereid en hoe is het gesprek verlopen? Ook willen de organisaties een beeld krijgen van de ervaringen met het aanvragen van individuele maatwerkvoorzieningen en het toekennen daarvan.

Melden van ervaringen

De raadpleging ‘Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente’ is bedoeld voor iedereen die met het gesprek te maken heeft. Cliënten en mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

De vragenlijst kan worden ingevuld via www.zorgnaargemeenten.nl. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Ook mensen die geen internet hebben kunnen meedoen en telefonisch hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek). De raadpleging loopt van 2 april tot 4 mei.

Programma ‘Aandacht voor iedereen’

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken de volgende organisaties samen: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM, Patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meer informatie vindt u op: www.aandachtvooriedereen.nl