Radboudumc en Meander Medisch Centrum zetten mantelzorgacademie op

  • Gepubliceerd: 23 januari 2015
Datum: 23-01-15 12:00

Mantelzorgers in ziekenhuizen en in hun thuissituatie beter ondersteunen. Dat is wat het Radboudumc en Meander Medisch centrum met de pilot Mantelzorgacademie willen bereiken. De Mantelzorgacademie is een scholingsprogramma voor mantelzorgers, patiƫnten en zorgprofessionals in het Radboudumc Nijmegen. Mezzo adviseert binnen deze pilot wat wensen en behoeften van mantelzorgers zijn.

Beter voorlichten en voorbereiden

Met de mantelzorgacademie kan het ziekenhuispersoneel patiƫnten en hun naasten beter voorlichten en voorbereiden op wat er thuis, in de praktijk, allemaal op ze afkomt. Er is een aantal producten ontwikkeld voor zowel mantelzorgers als zorgprofessionals. Zo is er scholing voor mantelzorgers, bijvoorbeeld door informatieavonden en cursussen. Ook kunnen mantelzorgers samen met zorgprofessionals vaardigheden zoals wondverzorging en het toedienen van sondevoeding oefenen in een speciaal trainingslab, die ze vervolgens thuis kunnen toepassen.

Dit aanbod wordt de komende maanden verder uitgebreid. Verder wordt lotgenotencontact georganiseerd en is er informatie beschikbaar, zowel fysiek als online. Ook worden verpleegkundigen geschoold in het beter kunnen faciliteren van mantelzorgers.

Mezzo Nationaal Mantelzorgpanel

In februari 2014 hebben 448 leden van het Mezzo Nationaal Mantelzorgpanel meegedaan aan de vragenlijst 'Mantelzorg en ziekenhuizen'. Daaruit blijkt dat mantelzorgers na ontslag uit het ziekenhuis vaak grotendeels de zorg op zich nemen. In de ziekenhuiszorg ontbreekt nog vaak gerichte aandacht voor de behoeften en vragen van mantelzorgers. Voor gevoelens van stress, angst en onzekerheid bij mantelzorgers is tijdens de ziekenhuisopname nauwelijks aandacht. Ook is vaak niet duidelijk wat mantelzorgers van het ziekenhuis kunnen verwachten ten aanzien van het regelen van praktische hulp na het ontslag van hun naaste uit het ziekenhuis. Lees meer over dit onderzoek

Meer aandacht voor mantelzorgers in ziekenhuizen

Kortom, Mezzo is blij met deze samenwerking en de pilot Mantelzorgacademie. Mezzo wil graag dat andere ziekhuizen ook (meer) aandacht krijgen voor het ondersteunen van mantelzorgers in ziekenhuizen en in hun thuissituatie. Radboudumc en Meander Medisch centrum zijn een mooi, inspirerend voorbeeld. Mezzo hoopt dat de andere ziekenhuizen hier ook mee aan de slag te gaan.