SCP Rapport: Een wereld te winnen

  • Gepubliceerd: 2 juni 2014

Tweederde van de mantelzorgers wordt niet gevraagd naar wat zij nodig hebben om het zorgen vol te houden. En bij ruim de helft is de gemeentelijke ondersteuning die zij kunnen krijgen niet bekend. Mantelzorgers die wel hulp krijgen zijn hierover erg tevreden. Voor mantelzorgers, maar ook zorgvrijwilligers, is er lokaal nog een wereld te winnen.

Zo blijkt uit het op woensdag 28 mei gepresenteerde SCP rapport De Wmo in beweging.

In het rapport beschrijft het SCP de resultaten van de tweede evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo. Mezzo zet de opvallendste zaken over de informele zorg op een rij.

In gesprek en goede ondersteuning maken het verschil!

Mantelzorgers die ondersteuning krijgen, ervaren dat ze hun mantelzorgtaken door de ondersteuning beter aan kunnen. Goede ondersteuning helpt dus en dat onderstreept het belang van investeren in de informele zorg door gemeenten.

Dit kan de gemeente doen door in het keukentafelgesprek niet alleen naar de mogelijkheden, maar ook naar de belemmeringen en eigen ondersteuningsbehoeftes van mantelzorgers te vragen.

Ondersteuning op maat maakt het verschil.

Mix informele en formele hulp

Informele zorg gaat steeds vaker aan Wmo-ondersteuning vooraf. Gemeenten uit dit onderzoek geven aan dat zij het beroep op mantelzorgers en zorgvrijwilligers vooral als bezuinigingsmiddel inzetten.

Mezzo vindt dat informele zorg niet als bezuinigingsmaatregel mag worden ingezet.

Een mix van informele en formele zorg moet vanaf het begin mogelijk zijn. Ieder vanuit de eigen kracht en expertise. Ook hier geldt; het gaat om maatwerk. Doordat zo bovendien wordt gewerkt aan preventie, kunnen mantelzorgers en zorgvrijwilligers de zorg ook langer volhouden.

Meer informatie