Studiebijeenkomst Een nieuw samenspel

  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 21 januari 2016
Datum: 17-02-16 09:00 tot 17-02-16 17:00

Vorig jaar organiseerden tien organisaties de gezamenlijke studiebijeenkomst “Sociale teams; elkaar adviseren”. De grote diversiteit aan deelnemers leverde nieuwe inzichten en begrip op. Dit jaar organiseren we opnieuw een studiemiddag, nu over het thema “Een nieuw samenspel”. Doet u (weer) mee?

Steeds meer burgers nemen zelf initiatieven en er ontstaan verrassende samenwerkingsvormen tussen actieve burgers, overheden, organisaties voor welzijn, zorg en wonen en bedrijven die maatschappelijk ondernemen. Er is een nieuw samenspel nodig van al die partners om de transformaties tot een succes te maken. Er moeten duurzame verbindingen komen tussen formele en informele netwerken in de domeinen welzijn, wonen, zorg, gezondheidszorg, werk en onderwijs.

De systeemwereld en de leefwereld komen dichter bij elkaar. Steeds meer projecten richten zich op diversiteit – zowel qua samenwerkingspartners als qua doelgroepen - en alle deelnemers zien dat als verrijking. Meer partners werken samen en alle deelnemers zien dat als verrijking.

Dat levert verrassende resultaten op, zoals Jumbo ondernemer die een jongen met een verstandelijke beperking aanneemt voor de inname van de flessen. Andere medewerkers geven aan deze handelingen geen voorkeur, , maar deze jongen heeft een passie voor het verzamelen van flessen. En medewerkers worden getraind om extra gastvrij te zijn voor mensen met een beperking als deze of bijvoorbeeld met dementie.

Waar zitten de kansen voor innovatie, om samen de transformaties tot een succes te maken? Transformaties waarin ieder meedoet op basis van zijn talent?

De overheid wil ondersteuning en zorg dicht bij de mensen brengen. En meer nadruk leggen op preventie om duurdere, specialistische zorg te voorkomen. Deze doe-het-zelf maatschappij heeft als risico dat er nieuwe groepen aan de kant komen te staan. Hoe kunnen we hun talenten inzetten en zorg dragen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen een bijdrage kan leveren?

In haar het advies “Leren innoveren in het sociaal domein” concludeert de RMO dat nieuwe initiatieven en werkwijzen nog steeds ‘marginaal’ zijn: ze verhouden zich ‘moeizaam tot de dominante structuren en reflexen’. Er zijn allerlei blokkades, omdat de systeemwereld van overheid en organisaties met haar uniformerende werking niet altijd goed aansluit op de leefwereld van burgers, die zich juist kenmerkt door diversiteit.

Tijd voor een nieuwe bijeenkomst. Op de studiemiddag “Een nieuw samenspel; duurzame verbinding formele en informele netwerken” verrassen wij u graag met ons prikkelend programma. U leert meer over succesvolle innovaties en krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe krijg je alle kwetsbare groepen in beeld?
  • Hoe bereiken we alle kwetsbare groepen zo goed mogelijk?
  • Wat betekent dit voor outreachend werken?
  • Hoe komen we tot een optimale, duurzame verbinding tussen formele en informele  netwerken?
  • Welke rollen kunnen wethouders, ambtenaren en bestuurders en managers van organisaties voor welzijn, zorg en wonen spelen?
  • Welke rol zouden zorgverleners en welzijnspartijen, naast woningcorporaties moeten spelen en in welke situatie is wat van deze partijen nodig.

Deze studiedag wordt georganiseerd door LCGW, Stimulansz en Verdiwel in samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg, Divosa, de Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs, Mezzo, de MOgroep, Movisie, NJI, Verwey-Jonker/Kennisplatform Integratie en Samenleving, VNG en het ROS-netwerk (initiatief ZONH).

We nodigen je van harte uit voor deze studiemiddag.
http://www.stimulansz.nl/Bijeenkomsten/Activiteite...