Studiebijeenkomst Samenspel

  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 1 oktober 2015
Datum: 06-11-15 12:30 tot 06-11-15 17:00

Vorig jaar organiseerden tien organisaties de gezamenlijk studiebijeenkomst Sociale teams; elkaar adviseren. De grote diversiteit aan deelnemers leverde nieuwe inzichten en begrip op. Dit jaar organiseren we opnieuw een studiemiddag, nu over het thema “Een nieuw samenspel”. Doet u (weer) mee?

Programma

Op de studiemiddag Een nieuw samenspel; duurzame verbinding formele en informele netwerken leert u meer over succesvolle innovaties en krijgt uantwoord op de volgende vragen:

  • Hoe krijgt u alle kwetsbare groepen in beeld?
  • Hoe bereikt u alle kwetsbare groepen zo goed mogelijk?
  • Wat betekent dit voor outreachend werken?
  • Hoe komt u tot een optimale, duurzame verbinding tussen formele en informele netwerken?
  • Welke rollen kunnen wethouders, ambtenaren en bestuurders en managers van organisaties voor welzijn, wonen, zorg, gezondheidszorg, werk en onderwijs spelen?

Download het programma

Praktische informatie

Wanneer: 6 november 2015

Tijd: 12.30 - 17.30 uur

Waar: Seats2Meet Utrecht

Aanmelden: neem contact op met Jan Schepers

Organisatie

Deze studiedag wordt georganiseerd door LCGW, Stimulansz en Verdiwel in samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg, de LVO, Mezzo, MOgroep, Movisie, NJI, ROS-netwerk/Verwey-Jonker/Kennisplatform Integratie en Samenleving en de VNG.