Training en coaching ‘Lokaal samenwerken formele en informele zorg’

  • Gepubliceerd: 19 februari 2018
Datum: 27-03-18 09:30 tot 27-03-18 16:30

Lokaal samenspel als opgave

Door alle ontwikkelingen neemt de druk op de informele zorg toe. Mensen blijven langer thuis wonen. Dat vraagt meer van mantelzorgers en vrijwillige ondersteuning. Er komen meer vragen en meer complexe vraagstukken naar de informele zorg toe. Om dit alles mogelijk te maken zijn lokale afstemming en lokale samenwerking noodzakelijk. In sommige gevallen kennen lokale spelers elkaar wel en verwijzen ze naar elkaar door maar in veel gevallen nog niet. Vaak hangt het ook af van personen of kennis van de sociale kaart.

Van meerdere steunpunten mantelzorg en informele zorgpartijen horen we de vraag hoe je goed samenspel goed kunt vormgeven en stevig kunt neerzetten. Hoe de samenwerking met huisartsen, wijkteams of toegangsteams beter kan verlopen. Hoe je komt tot echt lokaal samenspel waarbij alle partijen gelijkwaardig zijn.

Inhoud

Vanuit het programma Vrijwillig Dichtbij bieden we voor lidorganisaties van Mezzo een trainingstraject aan om je eigen situatie onder de loep te nemen en hierin een stap verder te komen. Je eigen situatie is de leidraad. Dit traject is bedoeld voor beleidsmedewerkers en uitvoerende consulenten. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je hoe je vanuit je eigen ambities en waarden tot gelijkwaardige samenwerking kunt komen en maak je een concreet plan wat je daarna ook gaat uitvoeren. Na een aantal maanden komt er een terugkombijeenkomst waar we de ontwikkelingen en de eerste stappen van het plan evalueren. In de tussentijd word je niet losgelaten, maar word je actief gecoacht door de begeleiders van de training en Mezzo.

Resultaat

Het resultaat van het traject is dat je inzicht en praktische handvatten hebt hoe te komen tot een goed samenspel en goede samenwerking tussen formele en informele zorg met inachtneming van de belangen en waarden van de verschillende spelers. Ook heb je een plan in handen voor je eigen lokale situatie en zijn de eerste stappen gezet.

Kosten

Voor het trainingstraject worden geen kosten in rekening gebracht, deze wordt vergoed door het programma Vrijwillig Dichtbij dat gesubsidieerd wordt door het ministerie van VWS. Wel verwachten we in ruil daarvoor een actieve inzet en inspanning om samen een stap verder te komen in de lokale samenwerking. Voorafgaand aan het traject vragen we je om een netwerkanalyse te maken van je lokale situatie aan de hand van een tool die door Mezzo ter beschikking wordt gesteld.

Deelnemers

Het traject is bedoeld voor beleidsmedewerkers en uitvoerende consulenten. Bij voorkeur vragen we beide functies per organisatie als duo voor het traject. Samen kun je een volledig plan uitwerken voor je eigen lokale situatie.

Trainers

De trainingsdagen worden inhoudelijk uitgevoerd door Willem-Jan de Gast en David Wijnperle. Zij zijn ervaren trainers en adviseurs. Zij zijn expert op het terrein van lokale samenwerking en hebben meerdere steunpunten mantelzorg, gemeenten en vrijwilligersorganisaties begeleid bij het versterken van lokaal samenspel.

Data

Je kunt je opgeven voor dinsdag 27 maart (Zwolle) of dinsdag 3 april (Tilburg) van 9.30 – 16.30 uur. De definitieve locaties zullen nog doorgegeven worden. De terugkombijeenkomsten zullen tijdens de bijeenkomst gepland worden.

Keuze uit 2 dagen:
o dinsdag 27 maart, Zwolle van 9.30 en 16.30 uur
o dinsdag 3 april, Tilburg van 9.30 en 16.30 uur

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.