Training Stoplicht ‘Spel’ begeleider

 • Training
 • Gepubliceerd: 12 september 2016
Datum: 10-03-17 13:00 tot 10-03-17 17:00

Op speelse wijze samen wijzer worden!

Verschuivende grenzen in de informele zorg. Als manager en/of coördinator van (informele) zorg- en welzijnsorganisatie heb je hier mee te maken. In deze training leer je om op een speelse wijze ingewikkelde vraagstukken over verschuivende grenzen in de zorg te benaderen. Je leert mensen die het niet eens zijn te helpen een goed gesprek met elkaar te laten voeren waar iedereen wijzer van wordt. En je kunt de opbrengst van de dialoog vertalen naar concreet beleid.

Wat gaan we tijdens de training doen?

Het Mezzo Stoplichtspel is een methode die aan de hand van casuïstiek uit de praktijk mensen helpt keuzes te maken en na te denken over dilemma’s in het werk. Zie De kracht en grenzen van vrijwilligerszorg en/of het Stoplichtspel. Tijdens de training leer je hoe je als spelbegeleider van het Stoplichtspel van Mezzo de dialoog aan kan gaan over verschuivende grenzen bij verschillende doelgroepen. Er is tijdens de training volop ruimte om vragen te stellen waardoor je ook antwoord krijgt hoe je met het spel met jouw specifieke doelgroep aan het werk kan.

Na afloop van de training kun je:

  • Leidingnemen. Actief mensen uitnodigen om de eigen visie te verwoorden en met elkaar in discussie te gaan over fundamentele vraagstukken in de zorg. Tegenstellingen in de discussie verhelderen. Mensen stimuleren zich duidelijk uit te spreken. Een positief en veilig werkklimaat neerzetten. Resultaat benoemen en vieren.
  • Regels toepassen. De ins en de outs van het stoplichtspel begrijpen en kunnen toepassen. Hoe werken de regels in grote en kleine groepen? Mensen uitnodigen om flexibel te zijn en niet te verstarren in hun eigen mening.
   Waar moet een goede casus aan voldoen? Hoe kun je zelf een maatwerk casus ontwikkelen.
  • Neutraliteit tonen. Duidelijk je eigen neutraliteit in de rol van spelbegeleider communiceren. Verbaal en non verbaal. Hoe doe je dat als je zelf een mening hebt? Actief de wijsheid zoeken in alle verschillende visies die op tafel komen en de wijsheid van de minderheid meenemen en respecteren in de discussie.
   Je kunnen verplaatsen in de verschillende posities, perspectieven, taal en bedrijfscultuur.

Waar en wanneer

  • Maandag 10 maart. Deze training duurt van 13:00 tot 17:00 uur (1 dagdeel) en wordt gehouden bij Mezzo in Bunnik.

De training kan ook incompany gegeven worden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Mezzoacademie.

Begeleiding

Deze training wordt begeleid door Annemiek Hormann van de Mezzo-trainerspool

Voor wie

Managers en/of coördinatoren van (informele) zorg- en welzijnsorganisaties met kennis van de formele zorg en/of de informele zorg en ervaring in het begeleiden van groepsdiscussies.

Kosten

De prijs is € 176,00 voor niet-leden en € 150,00 voor leden. Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Inschrijven

Meld u aan via het inschrijfformulier.

Door u in te schrijven gaat u akkoord met de Aanmeldprocedure en leveringsvoorwaarden scholingsactiviteiten.pdf