Tweede Kamer debatteert over Wet langdurige Zorg

  • Gepubliceerd: 11 september 2014

Woensdag en donderdag 10 en 11 september spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet vervangt straks de AWBZ. Mezzo gaf in aanloop naar het debat kamerleden hiervoor een aantal belangrijke punten mee.

Zorgplan en samenspel

In het wetsvoorstel is aandacht voor het zorgplan. Dit is een belangrijk instrument om afspraken te maken over de zorg voor de cliënt én over de samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals. Mezzo wil dat wettelijk wordt vastgelegd dat het zorgplan ook daadwerkelijk gebruikt wordt. De vraag is nog wel: hoe gaat de staatssecretaris dit bewerkstelligen?

Informele zorgers mogen niet uitsluitend gezien worden als instrument om zorg te regelen in een instelling. Mezzo wil dat mantelzorgers en zorgvrijwilligers serieus genomen worden met de kennis en expertise die zij hebben vanwege hun ervaring met hun naaste.

Een gelijkwaardig samenspel tussen cliënten, de informele zorg en de formele zorg is de sleutel. Waarbij cliënt, mantelzorger en zorgverlener in een doorlopend proces de zorg afstemmen en met elkaar in gesprek blijven over de samenwerking en kwaliteit van zorg. Met respect voor elkaars rollen.

Respijtzorg op maat

Essentieel voor veel mantelzorgers is het behoud en/of het uitbreiden van respijtzorgvoorzieningen. Respijtzorg is één van de belangrijkste middelen om mantelzorgers preventief en goed te ondersteunen, zodat zij de zorg vol kunnen houden.

Respijtzorg (of logeren) wordt in de Wlz echter fors ingeperkt: maximaal twee etmalen per week.

Mantelzorgers geven aan dat, om echt even ‘vrij af’ te kunnen zijn, het belangrijk is om de mogelijkheid te hebben de zorg ook voor langere tijd over te kunnen dragen. Daarom pleiten wij ervoor het logeren in de Wlz uit te breiden met de mogelijkheid om de etmalen te kunnen sparen.