Vanaf vandaag verruiming verlofregelingen voor mantelzorgers

  • Gepubliceerd: 1 juli 2015

Goed nieuws voor iedereen die zorgt voor bijvoorbeeld een buur of vriend. Vanaf vandaag kunnen werknemers met mantelzorgtaken ook kort- en langdurend zorgverlof voor hen aanvragen bij hun werkgever.

Deze uitbreiding geldt ook voor de zorg voor broers en zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving. Voorheen was dit verlof alleen mogelijk voor het verzorgen van ouders, partner en kind.

Verruiming

Ook de aard van de zorg waar langdurig verlof voor opgenomen kan worden, wordt verruimd. Niet langer is deze voorbehouden voor levensbedreigende situaties, maar ook voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid.

Extra stimulans

'Deze verruiming past in de tijdgeest en sluit aan bij het gedachtegoed van de participatiesamenleving. Wij zien het als een extra stimulans voor werkgevers EN werknemers om samen in gesprek te gaan over de best passende oplossing', aldus Martijn de Wildt, bestuurder van de stichting Werk&Mantelzorg.

Meer informatie

Lees meer over verlofregelingen voor mantelzorgers.