Vertraging bij facturering eigen bijdrage Wmo

  • Gepubliceerd: 30 september 2015

Krijgt de persoon die u verzorgt hulp of zorg thuis op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan is hij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK doet dit aan de hand van gegevens die de gemeente en zorgaanbieder aanleveren. Helaas is een deel van deze gegevens te laat aan het CAK aangeleverd. Hierdoor kunt u in de komende periode een vertraagde factuur van het CAK ontvangen met eigen bijdragen voor meerdere perioden. Houd er rekening mee dat deze factuur hierdoor eenmalig hoger is.

Wel Wmo zorg, maar nog geen factuur?

Maakt u gebruik van de Wmo en heeft u nog geen factuur van het CAK ontvangen? Dan is het verstandig om hiervoor een bedrag te reserveren. U kunt een inschatting van de hoogte van de eigen bijdrage maken door middel van het rekenprogramma op de website van het CAK.

Meer informatie

Als u de eenmalig hogere factuur niet in één keer kunnen betalen, kunt u een betalingsregeling treffen met het CAK. U kunt contact met hen opnemen nà ontvangst van de factuur via 0800 1925. Met overige vragen kunt u terecht bij de Mezzo Mantelzorglijn .