Vertraging bij facturering eigen bijdrage Wmo

  • Gepubliceerd: 30 september 2015

Krijgt de mantelzorger die u ondersteunt hulp of zorg thuis op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan is hij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK doet dit aan de hand van gegevens die de gemeente en zorgaanbieder aanleveren. Helaas is een deel van deze gegevens te laat aan het CAK aangeleverd. Hierdoor kunnen mantelzorgers in de komende periode een vertraagde factuur van het CAK ontvangen met een eigen bijdrage voor meerdere perioden.

Meer informatie voor mantelzorgers

Adviseer mantelzorgers die Wmo zorg krijgen maar nog geen factuur van het CAK hebben gehad, om hiervoor een bedrag te reserveren. Zij kunnen een inschatting van de hoogte van de eigen bijdrage maken door middel van het rekenprogramma op de website van het CAK.

Mantelzorgers die de eenmalig hogere factuur niet in één keer kunnen betalen, kunnen een betalingsregeling treffen met het CAK. Zij kunnen hiervoor contact met hen opnemen nà ontvangst van de factuur via 0800 1925. Met overige vragen kunnen zij terecht bij de Mezzo Mantelzorglijn.