VNG: 'Mantelzorg is nooit verplicht'

  • Gepubliceerd: 23 oktober 2014

De VNG heeft haar advies aan gemeenten om 1,5 uur mantelzorg per 24 uur zorg op te leggeningetrokken. En zegt nu expliciet: mantelzorg is nooit verplicht.

VNG adviseerde in de Ledenbrief aan gemeenten over de Modelverordening 2015 de grens van wat wordt verstaan onder gebruikelijke en bovengebruikelijke zorg op te rekken.

Mezzo heeft er bij de VNG en via de Tweede Kamer voor gepleit dat gemeenten de AWBZ-regel waaraan werd gerefereerd niet overnemen. De draaglast en draagkracht van inwoners verschillen.

Altijd moet in het gesprek bekeken worden wat een mantelzorger wil en redelijkerwijs kan doen. Alleen dan kan er maatwerk worden geleverd en houden mantelzorgers het vol. En ook dat is in het belang van de gemeente.