Vooraankondiging netwerkbijeenkomst over het keukentafelgesprek en de mantelzorger

  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 6 oktober 2015
Datum: 16-11-15 13:30 tot 16-11-15 16:30

De Wmo 2015 beoogt toegankelijke en passende zorg en ondersteuning te bieden aan mensen, zodat zij eigen regie kunnen voeren en kunnen meedoen in de samenleving op een manier die bij hen past. Het onderzoek door de gemeente, ook wel het keukentafelgesprek genoemd, is een belangrijke schakel om tot zorg en ondersteuning op maat te komen. Mantelzorgers hebben een eigen positie in dit keukentafelgesprek; informele zorg is de basis. Hoe gaat dit in de praktijk in uw gemeente?

Mezzo, Platform Mantelzorg Utrecht en AVI (Aandacht voor Iedereen) nodigen u van harte uit voor een informatieve netwerkbijeenkomst.

Belangenbehartigers en wmo-raadsleden uit provincie Utrecht en Flevoland wisselen ervaringen, signalen, goede voorbeelden en bereikte resultaten met elkaar uit over het keukentafelgesprek. U krijgt actuele en praktische informatie mee om uw werk als belangenbehartiger/beleidsbeinvloeder op dit thema (verder) in te vullen. “Zorgen op eigen wijze mogelijk maken”; dat doen we samen!

Dit is een vooraankondiging; noteert u de datum alvast in uw agenda? U ontvangt binnenkort een definitieve uitnodiging met programma, locatie en aanmeldingslink. Deelname is gratis.

We willen u vragen om informatie van uw gemeente over het keukentafelgesprek mee te nemen naar de bijeenkomst. Bijvoorbeeld een uitnodigingsbrief voor een keukentafelgesprek, informatiefolder, beleid/afspraken/protocollen aangaande het keukentafelgesprek, Wmo-krant, etc. Mocht dit voor u een lastige opdracht zijn, kunt u weinig of niks aan informatie vinden, heeft uw contact-ambtenaar desgevraagd geen informatie voor u, dan is dat uiteraard een belangrijk signaal en dus juist een reden om deel te nemen aan deze netwerkbijeenkomst!

Met vriendelijke groet, mede namens Jetske de Jong (adviseur AVI) en Platform Mantelzorg Provincie Utrecht;