Waardering voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers bij Koningsdag

  • Gepubliceerd: 29 april 2014

Bij de jaarlijkse lintjesregen op Koningsdag hebben ook dit jaar weer veel mantelzorgers en zorgvrijwilligers een lintje gekregen. Hier spreekt een grote waardering uit voor mensen die voor een ander zorgen.

De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot. Zo’n 3,5 miljoen Nederlanders zorgen voor hun naaste en nog eens 450.000 mensen zetten zich in als zorgvrijwilliger.

Waardering in nieuwe Wmo

Voor de waardering van mantelzorgers geeft de overheid nu het mantelzorgcompliment uit. Dit budget wordt per 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenten. Daarmee worden zij, naast de ondersteuning van mantelzorgers, ook verantwoordelijk voor de waardering.

Mezzo dringt er op aan dat het budget ten goede komt aan de erkenning van de inspanningen van mantelzorgers. Ruim 90% van de leden van het Nationaal Mantelzorgpanel gaf eind vorig jaar aan het belangrijk te vinden dat de overheid mantelzorgers blijft waarderen. Bijvoorbeeld in de vorm van een mantelzorgpas met financieel voordeel.

Daarnaast vindt Mezzo het belangrijk dat gemeenten vooruitstrevende initiatieven die de positie van de mantelzorger versterken stimuleren en belonen. Een gemeentelijk innovatiefonds kan zo ook bijdragen aan de waardering en erkenning van mantelzorgers.

Mezzo is in gesprek met de VNG en het ministerie van VWS over een handreiking voor gemeenten, waarmee zij lokaal vorm kunnen geven aan de waardering van de mantelzorgers.

Lees ook het blog van Mezzo-directeur Liesbeth Hoogendijk over dit onderwerp.