Webinar ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’

  • Informatiebijeenkomst
  • Gepubliceerd: 11 december 2014
Datum: 26-01-15 11:00 tot 26-01-15 12:00

Eigen kracht en het inzetten van het eigen sociale netwerk zijn termen die vandaag de dag veel gebezigd worden. De aandacht hiervoor is goed, want mensen die kunnen rekenen op betrokkenheid van familieleden, vrienden en buurtgenoten ervaren een hogere kwaliteit van leven dan mensen die dat niet kunnen.

Maar juist mensen met langdurige behoefte aan zorg en ondersteuning kunnen vaak niet (meer) rekenen op een betrokken omgeving. Om hen te ondersteunen in het versterken van hun netwerk ontwikkelde Mezzo de methode 'Natuurlijk, een netwerkcoach!'. Via deze methode coacht een (vrijwillige) netwerkcoach in tien stappen een burger, cliënt of mantelzorger bij het versterken van het sociale netwerk.

In deze webinar kunt u kennis maken met de methode en de ervaringen die opgedaan zijn met de methode. U kunt interactief deelnemen door deel te nemen aan de poll's en vragen te stellen aan de sprekers.

In deze webinar zal Jeanet Moerings (senior beleidsmedewerker Versterken Sociale Netwerken bij Mezzo) coördinator Patrick Bellaart van MaatjeZ vragen naar zijn ervaringen bij het begeleiden van vrijwillige netwerkcoaches, Patrick coacht daarnaast zelf ook cliënten.

Aan Marieke Goede (docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam) zal gevraagd worden welke opvallende uitkomsten zij heeft gevonden in de onderzoeken 'Verspreiding, gebruik en effectiviteit sociale netwerkversterking' (2012-2013) en 'Registratie en monitoring van Natuurlijk, een netwerkcoach!' (2014). Beide onderzoeken zijn onder leiding van Rick Kwekkeboom -lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam- uitgevoerd.

Wij nodigen u uit aan deze webinar deel te nemen.

U kunt zich aanmelden via http://webinar.nl/mezzo/#!/mezzo/20150126_1