Wethouders krijgen tips voor communicatie met cliënten

  • Gepubliceerd: 7 november 2014

Vanaf volgend jaar moeten mensen voor veel zorg en ondersteuning bij hun gemeente aankloppen. Gemeenten moeten de mensen voor wie de veranderingen gelden hiervan goed op de hoogte stellen. Om gemeenten hierbij te helpen, stuurden negen landelijke cliëntenorganisaties, waaronder Mezzo, deze week een brief aan de Wmo-wethouders en Wmo-raden. Daarin doen ze aanbevelingen voor de gemeentelijke voorlichtingscampagnes.

Digitale raadpleging

De cliëntenorganisaties baseren hun aanbevelingen op de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Dit onderzoek is in september gehouden als onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Ruim 3000 mensen deden hieraan mee.

Uit de raadpleging blijkt dat de onwetendheid bij cliënten en mantelzorgers op tal van punten nog groot is. Zeker als het gaat om de persoonlijke consequenties. Daarom wordt gemeenten bijvoorbeeld aangeraden om liefst in persoonlijke gesprekken aan te geven wat er verandert.

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen (AVI) is een samenwerkingsprogramma van negen landelijke cliëntenorganisaties om Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en gemeenten voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten.

De brief met aanbevelingen: