Zorgdebat: kopzorgen mantelzorgers zijn in beeld, oplossingen nog niet!

  • Gepubliceerd: 1 mei 2015

De Tweede Kamer debatteerde 30 april met staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de veranderingen in de zorg. Verschillende Kamerleden deelden de zorgen van Mezzo over informatievoorziening, ondersteuning op maat (waaronder huishoudelijke hulp) en de financiële consequenties.

Toezeggingen

Het debat ging over veel verschillende aspecten rond de veranderingen in de zorg, zoals budgetten, dagbesteding, casemanagement bij dementie en innovatie in de zorg. De staatssecretaris deed een aantal toezeggingen.

Zo beloofde hij gemeenten echt aan te sporen ‘op maat’ informatie te geven aan zorgvragers en mantelzorgers. Dit is een belangrijk punt, omdat ook veel mantelzorgers zich hier zorgen over maken.

Een mooie toezegging van de staatssecretaris is ook dat de zwaardere eisen voor logeerhuizen van tafel gaan.

Huishoudelijk hulp

Voorafgaand aan het debat vroeg Mezzzo aandacht voor de zorgen van mantelzorgers over het vaak plotseling wegvallen van de vertrouwde huishoudelijke hulp.

Mezzo juicht het toe dat sommige gemeenten de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) inzetten voor het beter mogelijk maken van mantelzorg. Dit is echter een tijdelijke regeling. Mezzo roept gemeenten op echt werk te maken van structurele mantelzorgondersteuning.

De staatssecretaris gaat de HHT regeling evalueren en bekijken of deze regeling eventueel verlengd kan worden. Daarnaast onderzoekt hij ook wat gemeenten precies doen op het gebied van mantelzorgbeleid.

In gesprek

De staatssecretaris benadrukte weer dat bejegening van zorgvrager en mantelzorger bij keukentafelgesprekken ongelooflijk belangrijk is. Het gesprek is geen uitleg-gesprek maar een verkenning van wat er allemaal speelt en wie wat kan bijdragen aan een passende oplossing.

Vervolg

Voor de zomer stuurt de staatssecretaris een voortgangsbrief over mantelzorg en een voortgangsbrief over de transitie van de zorg naar de Tweede Kamer.

Lees ook

Kopzorgen voor mantelzorgers maak mantelzorg mogelijk ipv moeilijk