Zorgverlof ook voor zorg voor zieke vriend

  • Gepubliceerd: 15 oktober 2014
Datum: 28-09-15 19:00 tot 30-09-15 19:45

De regels van het zorgverlof worden versoepeld. Combineren van werk en zorg wordt daardoor iets makkelijker. De Tweede Kamer stemde hier gisteren mee in.

Voorheen was zorgverlof alleen mogelijk wanneer een werknemer zorgt voor een ziek familielid. Nu wordt het ook mogelijk zorgverlof aan te vragen voor een zieke vriend of buur. Daarnaast geldt het verlof straks niet alleen bij levensbedreigende ziekten maar voor alle soorten ziekten.

Mezzo vindt het belangrijk dat het zorgverlof is uitgebreid, omdat we in de toekomst vaker zullen gaan zorgen voor buren en vrienden.

Combinatie werk en mantelzorg

Maar voor een goed combinatie van werken en zorg is meer nodig. Iemand die intensief zorgt heeft meer nodig dan een paar weken verlof. Belangrijk is dat de werkgever en mantelzorger samen zoeken naar een lange termijn oplossing voor de mantelzorgsituatie.

In de Volkskrant vertelt werkende mantelzorger Marjo Brouns vandaag haar verhaal over hoe zij de combinatie werk en mantelzorg ervaart. En waarom dit belangrijk is.

Cijfers

Het Nibud becijferde in opdracht van Mezzo eerder dat werkende mantelzorgers er fors op achteruit gaan, wanneer zij zorg en werk niet kunnen combineren.

Meer informatie

Nibud onderzoek Inkomenseffecten voor mantelzorgers

Over de combinatie van werk en mantelzorg: www.werkenmantelzorg.nl