Mezzo heeft een verenigingsstructuur bestaande uit een Ledenraad, een bestuur, Kringen en een landelijk bureau.

De leden

Leden van Mezzo zijn mantelzorgers en organisaties die mantelzorgers ondersteunen. Lees meer over de leden.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede besturing van de vereniging en houdt toezicht op de dagelijkse leiding die is gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur wordt gekozen door de ledenraad. Bekijk het bestuur.

De ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging Mezzo. De ledenraad kiest het bestuur en vergadert drie keer per jaar (april, juni en september).De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van lidorganisaties, mantelzorgers en individuele mantelzorgers. Leden van de ledenraad.

Het bureau

Het verenigingsbureau is gevestigd in Bunnik en voert de taken van de vereniging uit. Aan het hoofd van het bureau staat de directeur; Liesbeth Hoogendijk.

Kringen

Alle werksoorten binnen Mezzo kunnen een eigen kring starten. Kringen functioneren als (landelijke) netwerken, waarin u met collega's vakinhoudelijke thema's kunt uitdiepen. Lees meer over de Kringen

Good Governance

Mezzo werkt conform de governancecode voor Sociaal Werk Nederland.