Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede besturing van de vereniging en houdt toezicht op de dagelijkse leiding die is gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur wordt gekozen door de ledenraad en bestaat uit de volgende personen: 

Mw. mr. E.J. (Elisabeth)van Oostrum - voorzitter
Elisabeth is voorzitter van Mezzo sinds 1 oktober 2014. Daarvoor was zij acht jaar wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met in haar portefeuille Maatschappelijke zorg (Wmo), Sociale Zaken, Jeugdbeleid, Onderwijs, Sport en Volksgezondheid. Als zodanig was zij onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de transities Participatiewet, AWBZ, Jeugdzorg en Passend onderwijs.

Dhr. Drs. F.E. (Frits) Colnot – secretaris
Frits Colnot maakt vanaf april 2014 deel uit van het Mezzo-bestuur. Daarnaast is hij ook bestuurlijk actief bij een aantal andere organisaties waaronder de 50PLUS-partij en zet hij zich in voor de behartiging van de belangen van mantelzorgers in Groningen.

Mw. Mr. M. (Marianne) Kallen-Morren, vicevoorzitter
Marianne Kallen-Morren is werkzaam als advocaat en was voorheen als bestuurder actief bij de provincie Utrecht (o.a. op het gebied van wonen en welzijn) en bij diverse gemeenten. Sinds 24 april 2012 maakt zij deel uit van het bestuur van Mezzo.

Mw. drs.  K.J.A. (Karlijn) Hillen, lid
Karlijn Hillen is Manager Bedrijfsvoering bij ONS, een grote welzijnsorganisatie voor Noord-Oost Brabant die gevestigd is in Oss. Daarnaast is zij ook lid van de Raad van Toezicht van Stichting Opella. Dit is een is een organisatie voor ouderen-, jeugd- en thuiszorg. Sinds 21 juni 2016 is zij bestuurslid bij Mezzo.

Mw. drs. Y.M. (Yvonne) Hof, lid
Yvonne Hof is op 21 juni 2016 aangetreden als bestuurslid van Mezzo. Zij is werkzaam als Lid Concernberaad/Directiesecretaris van Stichting de Opbouw in Utrecht. Stichting De Opbouw is een organisatie waar ongeveer 5000 mensen werken die zorg en begeleiding bieden aan ouderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Ook is zij bestuurslid van BSO Oog in Al in Utrecht.

Mw. L.W.M.N. (Liesbeth) Hoogendijk is directeur van Mezzo sinds 1 januari 2013. Wilt u contact met de directeur van Mezzo? Mail dan naar Liesbeth Hoogendijk l.hoogendijk@mezzo.nl.