Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede besturing van de vereniging en houdt toezicht op de dagelijkse leiding die is gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur wordt gekozen door de ledenraad en bestaat uit de volgende personen:

  • Mw. mr. E.J. (Elisabeth)van Oostrum - voorzitter
    Elisabeth is voorzitter van Mezzo sinds 1 oktober 2014. Daarvoor was zij acht jaar wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met in haar portefeuille Maatschappelijke zorg (Wmo), Sociale Zaken, Jeugdbeleid, Onderwijs, Sport en Volksgezondheid. Als zodanig was zij onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de transities Participatiewet, AWBZ, Jeugdzorg en Passend onderwijs.
  • Dhr. Drs. F.E. (Frits) Colnot – secretaris Frits Colnot maakt vanaf april 2014 deel uit van het Mezzo-bestuur. Daarnaast is hij ook bestuurlijk actief bij een aantal andere organisaties waaronder de 50PLUS-partij en zet hij zich in voor de behartiging van de belangen van mantelzorgers in Groningen.
  • Mw. Mr. M. (Marianne) Kallen-Morren
    Marianne Kallen-Morren is werkzaam als advocaat en was voorheen als bestuurder actief bij de provincie Utrecht (o.a. op het gebied van wonen en welzijn) en bij diverse gemeenten. Sinds 24 april 2012 maakt zij deel uit van het bestuur van Mezzo.
  • Mw. drs.  K.J.A. (Karlijn) Hillen, lid
  • Mw. drs. Y.M. (Yvonne) Hof, lid

Mw. L.W.M.N. (Liesbeth) Hoogendijk is directeur van Mezzo sinds 1 januari 2013. Wilt u contact met de directeur van Mezzo? Mail dan naar Liesbeth Hoogendijk l.hoogendijk@mezzo.nl.