Het verenigingsbureau van Mezzo maakt samen met andere partijen mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar kunnen zorgen. Dat doen we vanuit onze expertise en met hart voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. We willen bereiken dat de informele zorg maatschappelijk erkend, juridisch verankerd en adequaat ondersteund wordt.

Directeur van Mezzo is Liesbeth Hoogendijk

Belangenbehartiging en ontwikkeling informele zorg

We lobbyen richting politiek en andere landelijke partijen want de meerwaarde van informele zorg voor onze maatschappij en economie is groot en vraagt om bijbehorende ondersteuning. Ook assisteren we bij de lokale en regionale lobby-activiteiten van zowel belangenbehartigers als organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg.

Door kennisontwikkeling en -deling tussen onze lidorganisaties en het zoeken van samenwerking met andere partijen in zorg en welzijn ontwikkelen wij praktische expertise en instrumenten voor onze lidorganisaties. Met deze instrumenten kunnen zij op een goede manier diverse doelgroepen bereiken en ondersteunen, methodisch werken en komen tot goede bedrijfsvoering.

We vertalen onze kennis over mantelzorg en vrijwilligerszorg naar marktgerichte dienstverlening voor opdrachtgevers uit de publieke sector. Door informatie, scholing en advies op maat. Onze dienstverlening is gericht op innovatie, (door)ontwikkeling van de sector en borging van de informele zorg op lokaal niveau. 

Vereniging en Dienstverlening

We ontwikkelen voorlichtingsmateriaal en producten en diensten die interessant zijn voor leden, namelijk mantelzorgers en lidorganisaties.

Zorgen voor een ander verdient de sympathie en steun van iedereen. We brengen dat als intermediair zo in beeld dat de Nederlanders zich verbonden voelen met de informele zorg en bereid zijn te steunen met geld, inzet van mensen en waardering.

Daarnaast bieden we een passend lidmaatschap aan en staan we voor een innovatieve vereniging.

Overige taken van het bureau:

  • Marketing & communicatie
  • Financiën (salaris- , financiële en ledenadministratie, ICT)
  • Human Resources

Zie ook: