Kringbestuur

  • Jan ten Hoven - voorzitter
  • Joost Wilhelm- secretaris
  • Miranda van Zeist- algemeen bestuurslid