Kring Individuele belangenbehartigers mantelzorg

In 2013 is de Landelijke Kring Individuele Belangenbehartiging Mantelzorg (LIBM) opgericht. Download het Reglement Landelijke Kring Individuele Belangenbehartigers Mantelzorg.

De Landelijke Kring Individuele Belangenbehartigers Mantelzorg organiseert een aantal maal per jaar een bijeenkomst.

Vindt u het belangrijk dat de belangenbehartiging in deze tijden van verandering sterk staat en adequaat kan reageren? Ziet u dat we hierbij als belangenbehartigers namens Mezzo elkaar nodig hebben voor uitwisseling, inspiratie, kennisdeling? Wilt u zich inzetten voor een sterke Landelijke Kring Individuele Belangenbehartigers? Kom dan naar de Kringbijeenkomst.

Kringbijeenkomsten 2017

Maandag 20 februari, 22 mei, 11 september en 20 november 11.00-13.30 uur in Bunnik.

Als lid belangenbehartiger ontvangt u voor de volgende bijeenkomst een uitnodiging, de agenda en eventuele stukken van uw kringbestuur.

Kringbestuur

In het kringbestuur hebben zitting:

  • Herman Wijdeven (voorzitter Kringbestuur)
  • Marino Heestermans (penningmeester/secretaris Kringbestuur)
  • Lian Roovers (bestuurslid Kring)
  • Arie de Graaf (bestuurslid Kring)

Jan ten Hove is bij het kringbestuur betrokken als adviseur.

Meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u op één of andere wijze betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van deze Kring? Bel of mail dan met de kringondersteuner van Mezzo, Gülay Batman  telefoon: 030-7606044 per e-mail g.batman@mezzo.nl.