Kring Individuele belangenbehartigers mantelzorg

In 2013 is de Landelijke Kring Individuele Belangenbehartiging Mantelzorg (LIBM) opgericht. Download het Reglement Landelijke Kring Individuele Belangenbehartigers Mantelzorg.

De Landelijke Kring Individuele Belangenbehartigers Mantelzorg organiseert een aantal maal per jaar een bijeenkomst.

Vindt u het belangrijk dat de belangenbehartiging in deze tijden van verandering sterk staat en adequaat kan reageren? Ziet u dat we hierbij als belangenbehartigers namens Mezzo elkaar nodig hebben voor uitwisseling, inspiratie, kennisdeling? Wilt u zich inzetten voor een sterke Landelijke Kring Individuele Belangenbehartigers? Kom dan naar de Kringbijeenkomst.

Volgende bijeenkomsten Landelijke Kring Individuele Belangenbehartigers

De volgende bijeenkomst voor de Kring LIBM is gepland op maandag 19 september 2016
Waar:
In Bunnik plaats en tijd wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Tijd:
11.00 tot 13.30 uur.

Als lid belangenbehartiger ontvangt u voor de volgende bijeenkomst een uitnodiging, de agenda en eventuele stukken van uw kringbestuur.
Op 14 november is de laatste kringbijeenkomst van 2016.

Kringbestuur

In het kringbestuur hebben zitting:

  • Herman Wijdeven (voorzitter Kringbestuur)
  • Marino Heestermans (penningmeester/secretaris Kringbestuur)
  • Lian Roovers (bestuurslid Kring)
  • Jan van Dijk (bestuurslid Kring)
  • Arie de Graaf (bestuurslid Kring)

Jan ten Hove is bij het kringbestuur betrokken als adviseur.

Meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u op één of andere wijze betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van deze Kring? Bel of mail dan met de kringondersteuner van Mezzo, Hanna Blankevoort,  telefoon: 030-7606020, per e-mail h.blankevoort@mezzo.nl.