De organisaties die Vrijwillige Thuishulp (VTH) , Vriendendienst (VD) of Buddyzorg (BZ) aanbieden hebben een gezamenlijke kring ‘vrijwilligerszorg’ opgericht.

Er worden twee kringbijeenkomsten per jaar georganiseerd.In deze kringbijeenkomsten kunnen coördinatoren van vrijwilligers ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Er zijn twee personen die de kringbijeenkomsten voorbereiden en voorzitten ( 'kringbestuur'). De voorbereiding doen zij samen met de kringondersteuner van Mezzo.

Hoe kunt u deelnemen aan een Kring?

Als lid/lidorganisatie ontvangt u voor elke bijeenkomst een uitnodiging van uw kringbestuur. Ook zet Mezzo de data als ze bekend zijn op de website bij agenda. Als u geen uitnodigingen ontvangt maar deze wel graag wilt ontvangen mail dit dan aan i.goedhart@mezzo.nl

Kringbijeenkomst 2016

Dinsdag 20 september 10.30-15.30 uur in Bunnik
Thema: Eigen kracht van de cliënt versus inzet vrijwilliger

Overzicht thema's Kringbijeenkomsten

Kringbestuur

Elke kring heeft een kringbestuur: die bestaat uit minimaal 2 leden, deze personen kunnen rouleren. In 2016 zijn dit Corinne Driehuis van VMCA uit Almere en Hetty van der Veen van De Kap uit Apeldoorn.
Wilt u actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw sector? Wilt u meebepalen hoe uw kring vorm krijgt? Dan kunt u contact opnemen met i.goedhart@mezzo.nl