Bij Mezzo zijn individuele leden en organisaties aangesloten.

Individuele leden

Mantelzorgers

Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Individuele belangenbehartigers mantelzorg

Wmo-raadsleden en/of individuele belangenbehartigers mantelzorg die opkomen voor de belangen van mantelzorgers.

Organisaties

Organisaties voor mantelzorgondersteuning

Organisaties en beroepsbeoefenaars die ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Dit kan zijn persoonlijk advies, informatie, praktische en emotionele steun, cursussen en lotgenotencontact.

Organisaties voor vrijwilligerszorg

Deze organisaties zetten vrijwilligers in bij mensen in kwetsbare situaties, waarbij 'meedoen' aan de samenleving centraal staat. Het gaat daarbij over 1-op-1 contact met mensen die thuis wonen. Vrijwilligers worden met zorg geworven, geselecteerd, getraind en begeleid.

Bekijk het overzicht lidorganisaties