De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging Mezzo. De ledenraad kiest het bestuur en vergadert drie keer per jaar (april, juni en september).

De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van lidorganisaties, mantelzorgers en individuele mantelzorgers.

De ledenraad is 19 april 2016 weer opnieuw geinstalleerd en bestaat uit:

Individuele mantelzorgers

 • Angelette Akkermans 
 • Maarten Brekelmans 
 • Anjo Geluk 
 • Wil Krol 
 • Marion Stumpf  
 • Dirk Jan van Swaay 
 • Stijnie Velt-Loman 
 • Ton Vriezen 
 • Jeanne van Vught 
 • Paul Zweserijn 

Individuele belangenbehartigers mantelzorg

 • Jan Ammerlaan 
 • Nic Hamers 
 • Jan ten Hove 
 • Michiel den Oudsten 
 • Elisabeth Vreede-Chabot 

Georganiseerde burenhulp

 • Monique Laurier 
 • Vacature

Vrijwillige thuishulp

 • Rosemarie Boesten 
 • Lonneke van Tuil

Steunpunten Mantelzorg

 • Ellen van Bussel 
 • Sonja van Elmpt 
 • Greet Kamminga 
 • Wies van den Nieuwendijk 
 • Corrie Vroon-Scherpenzeel 
 • Ursula van Weert 
 • Sita Hes 

Vriendendiensten

 • Jorise de Boer 
 • Vacature 

Buddyzorg

 • twee vacatures