Landelijk niveau

Op landelijk niveau werkt Mezzo onder ander samen met:

Projecten waarin we samenwerken

Op landelijk niveau werkt Mezzo met andere partijen samen in projecten:

Regionaal niveau

Op regionaal niveau werken de adviseurs van Mezzo onder andere samen met:

  • lidorganisaties
  • lokale belangenbehartigers
  • Wmo-raden
  • de provincies
  • Zorgbelang-organisaties
  • provinciale Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling
  • regionale en provinciale belangenorganisaties mantelzorg

Europees niveau

Op europees niveau werkt Mezzo samen met: