De kracht van de informele zorg

Zorgen doe je op eigen wijze. Wie kan zorgen op een manier die goed bij het eigen leven past, zal langer, beter en gezonder voor de ander kunnen zorgen. Dat vraagt om maatwerk en het voorkomen van overbelasting.

Dat is de visie van Mezzo op de kracht van de informele zorg.

Doel

Wij maken mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar kunnen zorgen, samen met andere partijen. Dat doen we vanuit onze expertise en met hart voor de informele zorg.

Daarbij focussen we de komende periode op de volgende drie terreinen:

  • Samenwerking informele en formele zorg
  • Ondersteuning op maat
  • Combineren werk en mantelzorg

Hoe werken we daar aan?

In deze tijd van ingrijpende veranderingen in de langdurige zorg is de tijd rijp om de informele zorg een stevige plaats te geven in de Nederlandse samenleving. Mantelzorgers worden sleutelfiguren in een toekomstbestendige zorg thuis.

Als krachtige vereniging zetten we ons als volgt voor hen in:

  • Als belangenbehartiger op het terrein van mantelzorg 
  • Als onderscheidende dienstverlener met een stevige basis in de publieke markt.
  • Als intermediair die anderen stimuleert om krachtige mensen in kwetsbare situaties te steunen

In het strategisch beleidskader De Kracht van Informele zorg beschrijft Mezzo haar plannen voor de jaren 2014 - 2018. Een duidelijke en ambitieuze visie, met bijbehorende strategische koers die de vereniging de komende jaren gaat varen.

Lees meer