Mezzo vindt het belangrijk dat iedereen zelf kan kiezen om voor een ander te zorgen en te ondersteunen. En ook op welke wijze. Iedereen die er zelf voor kiest om informele zorg te verlenen moet de mogelijkheid krijgen om zorg te bieden en tegelijkertijd maatschappelijk actief te blijven zonder overbelast te raken.

Mezzo behartigt daarom de belangen van mantelzorgers, zorgvrijwilligers en organisaties voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg.

Daarbij richten we ons op thema's die actueel zijn en landelijke aandacht verdienen.

Ondersteuning op maat

Geen enkele zorgsituatie is hetzelfde daarom is maatwerk nodig om op eigen wijze te kunnen zorgen. Hierbij hoort erkenning van de eigenstandige positie van de mantelzorger bij het ‘keukentafelgesprek’, het gesprek dat elke gemeente moet voeren om te bepalen welke ondersteuning nodig is.

Essentieel voor veel mantelzorgers is het behoud en/of het uitbreiden van respijtzorgvoorzieningen. Respijtzorg is één van de belangrijkste middelen om mantelzorgers preventief en goed te ondersteunen, zodat zij de zorg vol kunnen houden.

Samenwerking formele en informele zorg

De formele zorg moet aansluiten bij de informele zorg. Dat betekent ook kiezen voor een ‘vroegtijdige mix’ van zorg door zorgaanbieders en zorg door familie, vrienden, kennissen of vrijwilligers. En niet pas het inzetten van formele zorg, wanneer de mantelzorger het water aan de lippen staat. Naasten moeten worden betrokken bij het opstellen van een zorgplan. Mantelzorgers zijn gelijkwaardige partners van de professionele zorg.

Combineren werk en mantelzorg

Werknemers met mantelzorgtaken moeten extra aandacht en steun krijgen. Met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid laten werkgevers en werknemers zien dat de combinatie werk en mantelzorg mogelijk is.

Werkgevers, sociale partners en overheid moeten daarom hun krachten bundelen en eigen verantwoordelijkheid nemen. Mezzo wil opname van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in alle CAO’s.