Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij Mezzo terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Daarnaast ondersteunen en adviseren we professionals en gemeenten in hun samenwerking met mantelzorgers.

Belangenbehartiging

Mezzo zorgt ervoor dat de signalen van mantelzorgers op de juiste plaats terechtkomen
bij de rijksoverheid en gemeenten. Mantelzorgers krijgen hierdoor de stem die zij verdienen met als doel dat mantelzorg net zo vanzelfsprekend wordt als het zorgen voor kinderen. Zo is het bij de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) gelukt om een formele positie voor mantelzorgers in die wet te krijgen.

Mezzo voorziet gemeenten en lidorganisaties van informatie, kennis en middelen, zodat zij op hun beurt mantelzorgers goed kunnen ondersteunen en mantelzorgers de juiste waardering krijgen.

Informatie en advies

Mezzo en haar 300 lokale en regionale lidorganisaties geven voorlichting en advies op maat. Aan mantelzorgers, zorgprofessionals en beleidsmakers. We organiseren bijeenkomsten en workshops, staan mantelzorgers met raad en daad bij en bieden informatie via onze website en in de media.

Producten en diensten

Mezzo ontwikkelt producten en diensten voor mantelzorgers en voor professionals die mantelzorgers ondersteunen. Denk hierbij aan trainingen, handreikingen en juridisch advies.

Meer informatie