Mezzo streeft naar een mantelzorgvriendelijke samenleving waarin mantelzorgers zorgen voor hun naaste op een manier die bij hen past en de zorg kunnen combineren met andere activiteiten zoals (vrijwilligers)werk, studie, familie en vrienden en hobby’s. Mezzo zet zich in het bijzonder in voor mantelzorgers die overbelast zijn of waarvoor overbelasting dreigt.  

Relevante ontwikkelingen

Het belang van mantelzorg in de samenleving zal toenemen door ontwikkelingen zoals:

 • Demografische veranderingen; de vergrijzing en toename van het aantal eenpersoonshuishoudens zorgen voor meer vraag naar mantelzorgers en een afname van het aantal mantelzorgers.
 • Meer mensen die langer thuis wonen, een tekort aan verpleegkundigen en een terugtrekkende overheid, verhogen vraag én druk op mantelzorgers.
 • Technologische ontwikkelingen, domotica en innovatieve vormen van zorg(coöperaties) bieden kansen om de zorg anders en passend bij de wensen van mensen te organiseren. 

Onze speerpunten zijn:

 • Preventie overbelasting: bijvoorbeeld door in te zetten op het belang van  onafhankelijke cliëntondersteuning en respijtzorg (zowel bij acute als structurele vragen)
 • Wegnemen belemmerende regels 
 • Voorkomen stapeling zorgkosten 
 • Aandacht voor mantelzorgers in het keukentafelgesprek
 • Goede combinatie van mantelzorg en werk

Hoe doen we dat?

We verzamelen als netwerkorganisatie samen met de lidorganisaties continu signalen over de positie van mantelzorgers in de samenleving. 

Dit doen wij o.a. via:

 • Mezzo Mantelzorglijn. Vragen beantwoorden en signalen verzamelen. 
 • Eigen onderzoek (Nationaal Mantelzorg Panel en focusgroepen met mantelzorgers, lokale organisaties mantelzorgondersteuning)
 • Extern onderzoek van o.a. Sociaal Cultureel Planbureau, Centraal Bureau Statistiek, GGD, Patiënten federatie Nederland (Kwaliteit van leven), Universiteiten en hogescholen.

De bevindingen brengen we onder de aandacht bij verschillende ministeries, zoals Volksgezondheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, landelijke politieke partijen, andere belangenorganisaties. Dit doen wij persoonlijk en via landelijke en sociale media.

Lees meer