Mezzo streeft naar een mantelzorgvriendelijke samenleving waarin mantelzorgers kunnen zorgen voor hun naaste op een manier die bij hen past en de zorg kunnen combineren met andere activiteiten zoals (vrijwilligers)werk, studie, familie en vrienden en hobby’s. Mezzo zet zich in het bijzonder in voor mantelzorgers die overbelast zijn of waarvoor overbelasting dreigt.   

Onze speerpunten zijn:

  • Preventie overbelasting: bijvoorbeeld door in te zetten op het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning voor mantelzorgers en respijtzorg 
  • Wegnemen belemmerende regels 
  • Voorkomen stapeling zorgkosten 
  • Aandacht voor mantelzorgers in het keukentafelgesprek
  • Goede combinatie van mantelzorg en werk

Hoe willen we dat bereiken?

We verzamelen als netwerkorganisatie samen met de lidorganisaties continu signalen over de positie van mantelzorgers in de samenleving.  

Dit doen wij o.a. via: 

  • Mezzo Mantelzorglijn: wat voor vragen komen er binnen? Kunnen we daar een trend in ontdekken? 
  • Eigen onderzoek, bijvoorbeeld door het NMP (Nationaal Mantelzorg Panel) en focusgroepen met mantelzorgers en lokale organisaties mantelzorgondersteuning.
  • Extern onderzoek, bijvoorbeeld van het Sociaal Cultureel Planbureau (Evaluatie Langdurige Zorg), Mijn Kwaliteit van leven.

De bevindingen brengen we onder de aandacht bij verschillende ministeries (zoals Volksgezondheid en Sociale Zaken), de Tweede kamer en andere belangenorganisaties. Dit doen wij persoonlijk en via landelijke en sociale media. 

Wat hebben we bereikt?

Bekijk een overzicht van onze belangenbehartigingsactiviteiten en resultaten.