Hieronder vindt u een overzicht van de belangenbehartigingsactiviteiten van Mezzo en de resultaten.

Mezzo vraagt meer aandacht voor positie mantelzorgers bij cliëntondersteuning

In een brief aan minister De Jonge (VWS) vraagt Mezzo om meer aandacht voor de positie van mantelzorgers in de aanpak om cliëntondersteuning te verbeteren. Ook mantelzorgers hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Minister De Jonge schreef op 12 juli jl. een Kamerbrief over de inzet van middelen t.b.v. cliëntondersteuning in 2018.

Mezzo en Per Saldo pleiten voor minder regeldruk rond pgb

Vermindering regeldruk pgb, stroomlijnen van pgb-administratie, meer langlopende indicaties, toegankelijke cliëntondersteuning. Hiervoor pleiten Mezzo en Per Saldo in een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie VWS. In aanloop op het  Algemeen Overleg over administratieve lasten en regeldruk in de zorg op 30 mei met minister Hugo de Jonge.

Mezzo en Per Saldo pleiten voor minder regeldruk rond pgb

Mezzo vraagt in brief om verlichting belastingdruk eenverdieners

Belastingdruk eenverdieners raakt ook mantelzorgers, omdat niet iedereen de zorgtaken met werktaken kan combineren. Mezzo pleit daarom voor een verlichting in belastingdruk voor eenverdieners, zodat wordt voorkomen dat mantelzorgers een extra rekening betalen omdat zij bereid zijn voor een naaste te zorgen.

Mezzo vraag om verlichting belastingdruk eenverdieners

Mezzo pleit bij Tweede Kamerleden voor respijtcoördinatoren

Omdat er in het regeerakkoord 10 miljoen euro voor respijt gereserveerd is, heeft Mezzo in een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor lokale respijtcoordinatoren. Zij zouden o.a. in kaart moeten brengen wat de behoefte is aan respijt, wat het aanbod is en hoe dat beter op elkaar afgestemd kan worden. In het debat dat de Tweede Kamer op 15 maart jl. met de minister voerde over mantelzorg, kwam dit idee meerdere malen aan de orde. Ook het NRC had er aandacht voor. 

Veel aandacht voor respijtzorg en cliëntondersteuning in mantelzorgdebat

Mezzo wil dat nieuwe raadsleden meer aandacht hebben voor mantelzorg in lokale politiek

Sinds de verkiezingen van 21 maart jl. hebben de gemeenteraden weer veel nieuwe raadsleden. Voor deze nieuwelingen - maar ook voor de herkozen raadsleden- die het woord gaan voeren over mantelzorg, ontwikkelde Mezzo twee handige tools. De (nieuwe) raadsleden worden zo wegwijs gemaakt in het lokale beleid rondom mantelzorg en vooral ook hoe je dat kunt beïnvloeden. 

Mezzo wil dat nieuwe raadsleden meer aandacht hebben voor mantelzorg in lokale politiek

Aandacht voor mantelzorgondersteuning in lokale verkiezingsprogramma’s 

Om aandacht te vragen voor mantelzorgondersteuning in de verkiezingsprogramma’s van de lokale politieke partijen, stuurde Mezzo een pamflet naar alle griffies van Nederland. Daarin kwamen onder andere aan de orde de mantelzorgwaardering, respijtzorg en onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Aandacht voor mantelzorgondersteuning in lokale verkiezingsprogramma’s 

Verkiezingsboodschap landelijke verkiezingen 2017: Naar een mantelzorgvriendelijke samenleving 

De vijf thema’s waarop politici zich moeten inzetten volgens Mezzo zijn als volgt:

  • voorbereiden op mantelzorg
  • op eigen wijze zorgen
  • zorg delen
  • ondersteunende regelingen
  • werk en mantelzorg

Mezzo stuurt politieke partijen verkiezingsboodschap

Succesvolle speed date mantelzorgers en Tweede Kamerleden

In Nieuwspoort spraken mantelzorgers met Tweede Kamerleden over welke punten zij zich gesteund voelen, maar ook waar zij last van hebben. Het onderwerp regeldruk stond daarin centraal. De speeddate is een initiatief van Mezzo.

Succesvolle speed date mantelzorgers en Tweede Kamerleden

Mantelzorgboete voor AOW eindelijk van tafel

Ouderen die bij hun kind inwonen, worden definitief niet gekort op hun AOW-uitkering. De zogenoemde mantelzorgboete, die in 2019 zou ingaan, is van de baan. Dit is goed nieuws want Mezzo heeft hier jaren voor gelobbyd. 

Mantelzorgboete voor AOW eindelijk van tafel

Debat over de werkdruk van mantelzorgers in de Tweede Kamer

Op 7 juni 2017 werd in de Tweede Kamer een zogenaamd dertigledendebat gehouden over de werkdruk van mantelzorgers. De Tweede Kamerleden stelden staatssecretaris Van Rijn vragen over knelpunten die mantelzorgers ondervinden. 

Welke mantelzorgmoties zijn aangenomen in de Tweede Kamer