Word jij Mezzo Mantelzorgmaatje?

En heb jij interesse in wet- en regelgeving?


Mantelzorgers hebben veel te maken met regelwerk, ingewikkelde wetgeving en procedures bij de zorg voor hun naaste. Dit kost veel tijd. Veel mantelzorgers hebben behoefte aan ondersteuning bij hun regel- en administratieve taken.

Jij kunt als vrijwilliger de mantelzorger hierbij helpen. Denk aan het helpen om overzicht en grip te krijgen op regeltaken en administratieve zaken. Of door mantelzorgers te ondersteunen bij bemiddelings- bezwaarzaken en door mee te gaan naar gesprekken en zittingen. Door mantelzorgers hierbij te helpen worden ze ontlast. Kortom, jouw inzet is van grote waarde!

Wat doet een Mezzo Mantelzorgmaatje?

Als mantelzorgmaatje ga je samen met de mantelzorger aan de slag om gesprekken voor te bereiden en overzicht te krijgen in administratieve zaken. Je kijkt waar je mogelijk kunt helpen bij het invullen van formulieren en geeft inzicht in procedures. Maar het belangrijkste is, dat je er voor de mantelzorger bent.

Wil je als mantelzorgmaatje mantelzorgers begeleiden bij gesprekken en zittingen, bij bemiddelings- en bezwaarzaken die in behandeling zijn bij de afdeling Juridisch Advies van Mezzo? Dan is dat ook mogelijk maar dit is niet verplicht.

Als mantelzorgmaatje ben je er voor de mantelzorger. Persoonlijke aandacht en het samen aan de slag gaan betekent veel. De inzet van mantelzorgmaatjes ligt in het verlengde van de diensten die Mezzo biedt via de Mantelzorglijn en Juridisch Advies. Mantelzorgers worden via deze afdelingen gekoppeld aan de mantelzorgmaatjes. Hiermee spelen we in op een (bestaande) behoefte en kunnen we mantelzorgers nog meer helpen dan we nu al doen.

Ben jij ons nieuwe Mantelzorgmaatje?

Wil jij voor een half jaar (mogelijk langer) 8-16 uur per maand mantelzorgmaatje zijn voor een mantelzorger? Geef je dan op als vrijwilliger bij de Mezzo Selectie. Het is een mooie mogelijkheid om ervaring op te doen in het ondersteunen van mantelzorgers.

We gaan van start met zes mantelzorgmaatjes. Als vrijwilliger van Mezzo val je onder de Mezzo Selectie. Je krijgt professionele begeleiding, workshops, actuele informatie over mantelzorg en waardering voor je inzet. 

Ben jij iemand die de mantelzorger verder wil helpen en…

  • interesse heeft in ontwikkelingen rondom mantelzorg en relevante wetten en regels
  • persoonlijke ervaring heeft als mantelzorger (is een pré maar hoeft niet)
  • een juridische of maatschappelijke dienstverleningsachtergrond heeft  (is een pré, maar hoeft niet)
  • betrokken en duidelijk communiceert, zowel mondeling als schriftelijk
  • namens Mezzo, de belangen van de mantelzorger vertegenwoordigt  
  • vaardig is met computer en internet.
  • beschikbaar is op 13 juni 2016 voor de introductiebijeenkomst en training (verplicht)

Geef je op voor 2 juni 2016 via dit formulier. Sytske Stoop, coördinator vrijwillige inzet neemt contact met je op. Op basis van telefonische en persoonlijke gesprekken maken we een selectie van zes vrijwilligers.

Heb je vragen? Bel of mail met Sytske Stoop, telefoonnummer 030-760 60 54 of email s.stoop@mezzo.nl  op maandag, woensdag en donderdag. Of bel de Mezzo Mantelzorglijn telefoonnummer 0900-20 20 496 op werkdagen van 9-16 uur.