Lisette Tel Lisette Tel
secretaris Platform Belangebehartiging Mantelzorg Kennemerland

Lisette Tel

Nu gemeenten verantwoordelijk worden voor steeds meer zorgtaken is het voor u, als belangenbehartiger voor informele zorg, belangrijk de contacten met de gemeenten aan te halen.

Lisette Tel, secretaris Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Kennemerland, vertelt wat de resultaten hoe zij dit hebben aangepakt.

Persoonsgebonden budget

"De gemeente Haarlem had plannen om mantelzorgers alleen nog een persoonsgebonden budget (pgb) te verstrekken als hun zorg aantoonbaar effectiever en goedkoper is dan het andere Wmo-aanbod. Een absurde eis. Zorg van de mantelzorger is bijna per definitie effectiever dan zorg in natura omdat je dichterbij de hulpvrager staat en direct kunt inspelen op diens behoeften. Ook is het pbg-tarief lager dan dat voor zorg in natura. Maar welke bewijslast zou je moeten leveren om aan te tonen dat je zorg effectiever is? Het zou bovendien weer een extra belasting zijn voor mantelzorgers.

"Een CDA-raadslid heeft aan ons advies gevraagd over dit pgb-voorstel van de wethouder. Onze antwoorden heeft het CDA gebruikt om een motie van afkeuring in te dienen tegen het voorstel. Die motie is door andere partijen gesteund en aangenomen. Maar het is nog geen gelopen race. De wethouder wil toch kijken of er niet een andere drempel is op te werpen voor het pgb voor mantelzorgers. We hebben met het CDA-raadslid afgesproken dit te blijven volgen.

Parkeervergunningen

"Een andere kwestie die we nu aanhangig willen maken betreft parkeervergunningen voor mantelzorgers. Een mantelzorger die altijd een invalidenparkeerplaats voor de deur had omdat hij zijn invalide vrouw vervoert, krijgt die niet. De regels zijn veranderd: alleen als je als bestuurder zelf invalide bent, krijg je een parkeerplaats. We inventariseren nu of meer mantelzorgers daar tegenaan lopen. Zo ja, dan gaan we proberen via de raadsleden daarover vragen te stellen aan de wethouder.

Persoonlijke contacten

"Veel contact maken, daar draait het altijd om. Onze voorzitter zat jarenlang in de Wmo-raad en heeft van daaruit veel contacten bij de gemeente. Zelf heb ik lang een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties gecoördineerd en de vrijwilligersorganisatie Present opgericht. Van daaruit ken ik raadsleden van verschillende politieke partijen.

"Om tijdig op de hoogte te zijn, is ook het contact met gemeenteambtenaren heel belangrijk. We vragen ze in persoonlijke contacten om kort samen te vatten wat er speelt. Dat voorkomt dat je stapels beleidsstukken vol ambtelijk jargon moet lezen. Het werkt goed en de ambtenaren zijn erg bereidwillig. Dat heeft ook met onze voorzitter te maken: die vertelt overal het verhaal van de mantelzorg en heeft in allerlei beleidsgroepen gezeten.

Gouden tip

"Bezoek bijeenkomsten als je contact wilt leggen met raadsleden. Sla de huis-aan-huisbladen en buurtkrantjes erop na. Gemeenteraadsleden doen het precies zo. Die halen veel informatie uit de lokale bladen. Daarin worden ook de kleine bijeenkomsten aangekondigd. Voor raadsleden zijn dat goede plekken om te peilen wat er zoal leeft. Kijk welke bijeenkomsten er zijn over jouw onderwerpen. En bezoek ook bijvoorbeeld de gemeentelijke nieuwjaarsborrel en feestelijke gelegenheden."